Medewerker

Uw werknemers vormen een onmisbare schakel voor het succes van uw bedrijf. Met hun kennis en vaardigheden dragen zij immers bij aan de continuïteit van uw onderneming. Daarom doet u er als werkgever alles aan om de risico’s voor hen zo goed mogelijk af te dekken.

Ziekengeld

Verzeker tijdelijke arbeidsongeschiktheid door een ziekengeldverzekering of verzuimverzekering af te sluiten.

WIA

Met een WIA-verzekering zorgt u dat uw medewerkers niet voor financiële verrassingen komen te staan als ze langdurig arbeidsongeschikt raken.

WGA eigen beheer

Wilt u eigenrisicodrager voor de WGA worden? Dan draagt u het risico voor de arbeidsongeschiktheid van uw (ex-)werknemers. De betaling van de WGA-uitkering en de kosten van de re-integratie komen voor uw rekening.

Collectieve ongevallen

De collectieve ongevallenverzekering keert eenmalig een bedrag uit als uw werknemers overlijden of blijvend invalide raken.

Werknemersschade

De werknemersschadeverzekering is een aanvullende verzekering. De verzekering geldt als vangnet voor situaties waarin door werknemers in verband met hun werkzaamheden, tijdens woon-werkverkeer of tijdens (personeels)activiteiten geleden schade niet wordt vergoed.

Ontdek nu ook onze App

Met onze App heeft u in een handomdraai alle belangrijke informatie bij de hand. Meld direct uw schade of plan zelf een afspraak in.

Blijf op de hoogte

Door onze nieuwsbrief houden wij onze bestaande en toekomstige relaties op de hoogte van de ontwikkeling van ons kantoor en ons vakgebied.