De coronacrisis raakt iedereen. Ook u als ondernemer. Wij kunnen ons goed voorstellen dat u veel vragen heeft over de gevolgen, die de crisis met zich mee brengt en door de overheid genomen maatregelen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen en deze hebben voor uw personeelsbeleid. Hieronder worden de volgende vragen besproken.

Eén van mijn medewerkers is besmet met het coronavirus en kan hierdoor niet werken. Is dit gedekt op mijn verzuimverzekering?
Ja, dit is gedekt. Houdt wel rekening met het door u gekozen eigen risico termijn.

Mijn werknemer is bang voor het coronavirus en wil thuisblijven. Mag dat?
Het is niet aan ons om dat te bepalen. Een mogelijkheid is om daar de gebruikelijke verlofregelingen voor in te zetten, zoals vakantiedagen. U kunt de werknemer echter niet ziek melden en geen beroep doen op uw verzuimverzekering. Die is bedoeld voor de situatie waarin uw werknemer ziek is en daardoor niet kan werken. Daarvan is nu geen sprake.

Een van mijn medewerkers kan niet werken omdat hij in quarantaine zit maar is niet besmet. Is dit verzekerd op mijn verzuimverzekering?
Nee, er kan geen ziekmelding worden doorgegeven als een medewerker om een andere reden niet kan werken, bijvoorbeeld omdat hij preventief in quarantaine blijft of een bepaald gebied niet mag verlaten.

Welke overige maatregelen moet ik als werkgever nog meer nemen om te voldoen aan de verplichtingen van de verzekeraar?
In beginsel bent u als werkgever verplicht om te zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving. Wanneer u medewerkers op kantoor werken, betekent dit dat u moet zorgen dat de werkplekken zo worden ingericht dat de minimale afstand van anderhalve meter wordt aangehouden. Daarnaast moeten er hygiënemaatregelen in acht worden genomen en dient u als werkgever te zorgen voor voldoende papieren handdoekjes, handzeep etc.

Welke gevolgen heeft een vergoeding vanuit de NOW voor de verzuimverzekering?
Dat heeft geen gevolgen. Het zijn twee verschillende ‘regelingen’. De NOW is een tijdelijke overheidsregeling gebaseerd op omzetdalingen en dient een economisch belang. De verzuimverzekering biedt dekking voor de kosten van loondoorbetaling als een werknemer niet kan werken door ziekte. Er kan mogelijk samenloop tussen de beide ‘regelingen’ ontstaan, omdat de NOW een vergoeding verleent voor de loonkosten van al het personeel, ziek of niet ziek.

Hier leest u hoe u deze vergoeding kunt aanvragen en aan welke voorwaarden er moet worden voldaan. Het UWV heeft ook een handige rekentool gemaakt om het omzetverlies te bepalen. Die vindt u hier.

Heeft u vragen over uw verzuimverzekering, neem dan contact op met onze specialist Hanneke Vos (relatiebeheerder)
of Corina Mol (schadebehandelaar).

Ontdek nu ook onze App

Met onze App heeft u in een handomdraai alle belangrijke informatie bij de hand. Meld direct uw schade of plan zelf een afspraak in.

Blijf op de hoogte

Door onze nieuwsbrief houden wij onze bestaande en toekomstige relaties op de hoogte van de ontwikkeling van ons kantoor en ons vakgebied.