Terug

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

Bent u bestuurslid bij een vereniging, stichting of coöperatie? Neem dan even de tijd om onderstaand artikel te lezen. Per 1 juli 2021 treedt namelijk de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking. Hierdoor gelden straks per 1 juli voor alle rechtspersonen dezelfde regels voor bestuurders en toezichthouders van verenigingen en stichtingen.

Doel van invoering nieuwe wet
Het doel van de invoering van de wet is het verbeteren van de kwaliteit van het bestuur en het toezicht binnen verenigingen, stichtingen en coöperaties en het stimuleren van de professionaliteit. Helaas hebben zich in het verleden diverse incidenten voorgedaan die aan de grondslag van deze nieuwe wetgeving liggen. U kunt hierbij denken aan financiële problemen, fraude, zelfverrijking van bestuurders en diefstal.

Hoofdelijke aansprakelijkheid
Met de komst van de nieuwe wetgeving worden er eisen gesteld aan het handelen van bestuurders en toezichthouders en worden er verplichtingen opgelegd. Wanneer er niet wordt voldaan aan deze verplichtingen kan er in sommige gevallen sprake zijn van hoofdelijk aansprakelijkheid. Waarbij u als bestuurder niet alleen aansprakelijk bent voor eigen handelen, maar ook voor het handelen van medebestuurders en toezichthouders. Dit geldt ook wanneer de taken vrijwillig worden uitgevoerd.

De nieuwe wet treedt in per 1 juli 2021. Wanneer de statuten hierop per 1 juli nog niet zijn aangepast komen de bepalingen die hierin zijn opgenomen en die in strijd zijn met de nieuwe regelen automatisch te vervallen.

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
Het lijkt zo vanzelfsprekend om de gemaakte afspraken goed vast te leggen in bijvoorbeeld de statuten. Echter, blijkt in de praktijk dat met name de kleinere verenigingen, stichtingen en coöperaties hierin tekort zijn geschoten. Met de nieuwe wetgeving worden nu ook de kleinere verenigingen, stichtingen en coöperaties verplicht om het beleid (opnieuw) te bespreken en vast te leggen.

Voor veel verenigingen, stichtingen en coöperaties is naar onze mening een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering geen overbodige luxe. Hiermee kan voor een relatief geringe premie het privé vermogen van bestuurders en toezichthouders worden afgeschermd. Wanneer een bestuurder of toezichthouder (hoofdelijk) aansprakelijk wordt gesteld, wordt door de verzekeraar het verweer gevoerd.

Vragen of interesse?
Wanneer u meer wilt weten over de mogelijkheden van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering bij één van onze risicodragers neem dan contact met ons op via info@overwater-advies.nl of telefonisch via 0186-820000. U kunt ook contact opnemen met uw adviseur.

Ontdek nu ook onze App

Met onze App heeft u in een handomdraai alle belangrijke informatie bij de hand. Meld direct uw schade of plan zelf een afspraak in.

Blijf op de hoogte

Door onze nieuwsbrief houden wij onze bestaande en toekomstige relaties op de hoogte van de ontwikkeling van ons kantoor en ons vakgebied.