Van maandag 21 tot en met vrijdag 25 juni 2021 is het de Week van de RI&E. Officieel moet elke ondernemer met personeel een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie hebben, oftewel een RI&E (uitzonderingen daargelaten). Een verplichting vanuit de Arbowet waar nog niet elke ondernemer aan voldoet. De week van RI&E is een goed moment om er ook voor uw onderneming één op te stellen of, wanneer u reeds in het bezit bent van een RI&E, om het document te voorzien van een update. Zijn er bijvoorbeeld nieuwe manieren van werken bij gekomen en welke risico’s brengen die met zich mee?

RI&E
De eenvoudige uitleg van een RI&E is dat het een document betreft met daarin een lijst van alle (veiligheids- en gezondheids)risico’s binnen uw bedrijf en een plan voor het oplossen ervan. Denk hierbij aan het valgevaar bij werken op hoogte en het snijgevaar bij machines. Daarnaast vallen ook de getroffen maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus onder de RI&E. Het stopt niet bij het inventariseren van de risico’s, maar het is van groot belang dat er vervolgens ook een plan komt om de risico’s te verkleinen door preventie.

Verzekeringen
Zoals reeds geschreven is elke ondernemer met personeel verplicht om een RI&E te hebben en zorg te dragen voor de uitvoering hiervan. Daarnaast is het naleven van de RI&E ook belangrijk voor uw zakelijke verzekeringen. Er zijn diverse verzekeraars van bijvoorbeeld verzuimverzekeringen en werkgeversaansprakelijkheidsverzekeringen die de verplichting hebben opgenomen in de voorwaarden dat er een RI&E aanwezig moet zijn. Het niet naleven hiervan kan invloed hebben op de uitkering in het geval van schade.

Week van RI&E
Deze week zijn er tal van manieren om uw kennis rondom dit onderwerp bij te spijkeren. Op deze website leest u precies wat er te doen is op diverse thema’s. Doe mee aan een online vragenuurtje, leer hoe u voor veerkrachtige medewerkers zorgt of hoe u thuiswerken verwerkt in uw plan.

Vragen
Wij hopen u met bovenstaande tips en informatie voldoende te hebben geïnformeerd. Wanneer u nog vragen heeft over uw RI&E of benieuwd bent naar de mogelijke gevolgen voor uw verzekering(en) dan vernemen wij dat graag. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via info@overwater-assurantie.nl, te bellen naar 0186-820000 of door contact op te nemen met uw adviseur.

Ontdek nu ook onze App

Met onze App heeft u in een handomdraai alle belangrijke informatie bij de hand. Meld direct uw schade of plan zelf een afspraak in.

Blijf op de hoogte

Door onze nieuwsbrief houden wij onze bestaande en toekomstige relaties op de hoogte van de ontwikkeling van ons kantoor en ons vakgebied.