Terug

Wat zijn de wijzigingen op hypotheekgebied in 2023?

Nationale Hypotheekgarantie (NHG)
De grens voor een hypotheek met NHG gaat in 2023 flink omhoog en stijgt van € 355.000,00 naar € 405.000,00. Financiert u energiebesparende maatregelen mee, dan is de grens 6% hoger en maximaal € 429.300,00. De forse stijging van de NHG kostengrens is nodig omdat door de sterk gestegen huizenprijzen mensen een hogere hypotheek nodig hebben. Het NHG-vangnet wordt door de verhoogde kostengrens voor een grotere groep beschikbaar en betekent een stimulans voor de starters op de woningmarkt.

Premie gelijk in 2023
Voor het afsluiten van een hypotheek met NHG betaalt u eenmalig een bijdrage aan de NHG, officieel heet dit de borgtochtprovisie. Deze bijdrage is in 2022 verlaagd als gevolg van het afgenomen aantal verliesdeclaraties bij de NHG. Voor 2023 blijft de eenmalige bijdrage wederom 0,6% van de hypotheeksom. Voor een hypotheek van € 400.000,00 zult u een eenmalige bijdrage moeten afdragen van € 2.400,00.

Voordelen van een hypotheek met NHG
Het grote voordeel van een hypotheek met NHG zit hem in het vangnet voor onverwachte situaties. Denk hierbij aan gebeurtenissen waardoor u voor korte of lange termijn niet meer in staat bent om de hypotheeklasten te voldoen, zoals baanverlies, overlijden of relatiebreuk. NHG zal meedenken in een manier waarop u toch de lasten kunt blijven voldoen. Komt het uiteindelijk tot een verkoop met verlies, dan kan de NHG de schuld die overblijft kwijtschelden. Geldverstrekkers geven voor deze extra zekerheid een rentekorting. Dit voordeel kan flink oplopen in de maandlasten en hierdoor heeft u in de regel de eenmalige inleg snel terugverdiend.

Startersvrijstelling overdrachtsbelasting
De vrijstelling voor kopers tussen de 18 en 35 jaar die voor het eerst aanspraak doen op de vrijstelling zal in 2023 stijgen van € 400.000,00 naar € 440.000,00. Het heet startersvrijstelling, echter is het niet alleen voor starters. Iedereen die niet eerder aanspraak op de vrijstelling heeft gemaakt en voldoet aan de voorwaarden mag gebruik maken van de eenmalige vrijstelling.

Verlaging en afschaffing schenkingsvrijstelling eigen woning
In 2023 zal de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling eigen woning verlaagd worden van € 106.671,00 naar € 28.947,00 en komt daarmee gelijk aan de verhoogde schenkingsvrijstelling van een ouder aan een kind. Hiermee kan het kind zelf kiezen wat er met de schenking gedaan zal worden. Beide schenkingsruimten mogen niet benut worden. In 2024 zal de schenkingsvrijstelling voor de woning in het geheel vervallen. Mocht een ouder nog voor 31 december 2022 een schenking van de “jubelton” willen doen dan moet de ontvangen schenking uiterlijk 31 december 2024 besteed zijn aan een eigen woning.

Meer over Overwater hypotheken

Ontdek nu ook onze App

Met onze App heeft u in een handomdraai alle belangrijke informatie bij de hand. Meld direct uw schade of plan zelf een afspraak in.

Blijf op de hoogte

Door onze nieuwsbrief houden wij onze bestaande en toekomstige relaties op de hoogte van de ontwikkeling van ons kantoor en ons vakgebied.