Terug

Waarom wachten niet verstandig is

De invoering van de verplichte AOV (arbeidsongeschiktheidsverzekering) voor IB-ondernemers (ondernemers voor de inkomstenbelasting) en de meewerkende echtgenoten lijkt vooralsnog niet realistisch voor 2027. De huidige opzet van de verplichte AOV biedt weinig ruimte om de verzekering op uw persoonlijke situatie af te stemmen waardoor deze in onze ogen voor een groot deel van de beoogde doelgroep niet passend zal zijn.

Verzekerde som
De maximale uitkering bij volledige arbeidsongeschiktheid bedraagt 70% van het laatstverdiende inkomen en mag niet meer bedragen dan het wettelijke minimumloon. Verder is er een standaard eigen risico periode van één jaar. Dit houdt in dat wanneer u arbeidsongeschikt raakt, u één jaar moet wachten tot u uw uitkering ontvangt. Bij de diverse verzekeraars waarmee wij samenwerken, is het mogelijk om te kiezen voor een eigen risico periode die past bij uw persoonlijke situatie (van bijvoorbeeld één maand of twee jaar) en is het ook mogelijk om te kiezen voor een verzekerd bedrag wat aansluit bij uw persoonlijke situatie. Dit biedt u de mogelijkheid een (netto)bedrag te verzekeren wat u nodig denkt te hebben in het geval dat u arbeidsongeschikt raakt.

Inzetbaarheid
Daarnaast wordt er in het geval van arbeidsongeschiktheid bij de verplichte AOV niet gekeken naar uw opleidingen, (werk)ervaringen of beroepsgroep waarin u werkzaam bent. Er zal alleen worden gekeken of u überhaupt nog enige vorm van werk kunt verrichten. Als gevolg hiervan kunt u gedwongen worden om heel ander werk te gaan doen dan waarvoor u bent opgeleid of gelukkig van wordt. Waarbij tevens de vraag kan worden gesteld of dit bijdraagt aan uw re-integratietraject. Bij een verzekeraar bestaat de mogelijkheid om u zich te verzekeren op basis van beroepsarbeidsongeschiktheid. Wanneer u kiest voor deze vorm wordt er in het geval van arbeidsongeschiktheid door de verzekeraar gekeken naar uw eventuele inzetbaarheid binnen de beroepsgroep waarin u actief bent. Er wordt dan dus niet gekeken welke andere beroepen u nog wel zou kunnen uitvoeren waardoor u zich welllicht beter kunt focussen op een spoedig herstel.

Zoals reeds geschreven, kan de invoering van de verplichte AOV nog wel even op zich laten wachten. Graag adviseren wij u om niet te wachten met waarborgen van financiële zekerheid in het geval van arbeidsongeschiktheid tot de daadwerkelijke invoering van deze wet. Dit mede vanwege het feit dat voor een dergelijke verzekering maatwerk is vereist. Wij kunnen u hierbij helpen, dit doen wij door eerst uw situatie te inventariseren, vervolgens te analyseren en alleen indien nodig te verzekeren.

Wij vinden het belangrijk om al uw risico’s goed in kaart te brengen. Hierbij kan het arbeidsongeschiktheidsrisico van een ondernemer een risico zijn maar in de regel toch vaak een onderschat risico. Wilt u meer weten welke verzekeringsmogelijkheden wij kunnen bieden? Bel dan 0186-820010, of stuur een e-mail naar pieter@overwater-assurantie.nl.

Meer over Overwater Verzekeringen

Ontdek nu ook onze App

Met onze App heeft u in een handomdraai alle belangrijke informatie bij de hand. Meld direct uw schade of plan zelf een afspraak in.

Blijf op de hoogte

Door onze nieuwsbrief houden wij onze bestaande en toekomstige relaties op de hoogte van de ontwikkeling van ons kantoor en ons vakgebied.