Terug

Voorbehoud van financiering is geen vrijbrief

Het voorbehoud van financiering is een standaard bepaling in het NVM-koopcontract. In deze bepaling wordt een termijn opgenomen waarbinnen de koper de tijd heeft om de financiering te regelen. Lukt dit niet dan kan de koper de voorwaarde inroepen en de koop kosteloos ontbinden. Let wel dat hier mogelijk kosten gemaakt zijn om de financieringsaanvraag goed te onderzoeken. Krijg je als koper je financiering niet rond, dan kun je toch onder de koop uit. Je moet er alleen wel serieus mee omgaan.

Afwijzing
Vaak staat er in de voorwaarde specifiek genoemd dat de koper één of soms zelfs twee afwijzingsbrieven van verschillende hypotheekverstrekkers moet kunnen overleggen. De koper moet echt zijn best doen om de financiering te realiseren.

Redenen
Wie een bod op een huis doet, heeft vaak al vooraf gekeken wat er ongeveer geleend kan worden. Hoe kan het dan dat je toch een beroep wil doen op de ontbindende voorwaarde. Dat heeft vaak met onvoorziene omstandigheden te maken, zoals een onverwacht ontslag of een BKR-registratie waar niemand aan had gedacht. Of er is iets misgegaan met het onderpand, de te kopen woning, waardoor de hypotheekverstrekker niet het gevraagde bedrag wil uitlenen.

Het kan ook voorkomen dat een hypotheekverstrekker een afwijzing stuurt, maar dat het voorbehoud verworpen kan worden. Hieronder twee praktijk voorbeelden.

Voorbeeld 1. Relatiebreuk
Een stel wilde samen een huis kopen en tekenden de koopovereenkomst. De aanvraag voor een hypothecaire financiering werd gestart. Tijdens het aanvraagtraject liep hun relatie op de klippen en de aanvraag op één van beiden inkomens bleek niet mogelijk. De hypotheekverstrekker verzorgde een afwijzing, echter namen de verkopers hier geen genoegen mee en belandde de zaak bij de rechter. De rechter bepaalde dat de verkopers in hun recht stonden.

De rechter stelt namelijk dat twee partners een koopovereenkomst zijn aangegaan en dat kopers geen relatie hoeven te hebben om samen een woning te kopen. De rechter acht dat ze ‘al het redelijke’ moeten doen om de financiering rond te krijgen. De rechter is niet gevoelig voor het argument dat na de relatiebreuk niet meer samen een woning gekocht kan worden. De rechter noemt het wel begrijpelijk, maar het komt wel voor hun rekening.

Voorbeeld 2. Veel te laag inkomen
Een koper met een jaarinkomen van € 23.000,00 tekent een koopcontract voor een woning van € 435.000,00. Ze krijgt vervolgens geen hypotheek omdat het inkomen te laag is. Deze koper wil zich beroepen op het voorbehoud en overhandigt een afwijzing. De verkopers gaan hier niet mee akkoord en ook de rechter niet. De reden is dat de rechter acht dat je behoort te weten dat een dergelijk inkomen nooit voldoende kan zijn om de woning te kunnen financieren. Wie zoiets doet, berokkent immers schade aan de verkopers. Wanneer het voorbehoud niet met succes kan worden ingeroepen, moet de koper over het algemeen een boete van tien procent betalen aan de verkoper. De rechter kan besluiten om de boete te matigen. In de twee voorbeelden is dat gebeurd, maar er zijn rechtszaken waarin de boete wel is blijven staan.

Vragen
Heeft u vragen of wilt u een vrijblijvend een afspraak maken met een van onze adviseurs dan kunt u ons bellen via 0186-820000 of stuur een e-mail naar: info@overwater-hypotheek.nl

Meer over Overwater hypotheken

Ontdek nu ook onze App

Met onze App heeft u in een handomdraai alle belangrijke informatie bij de hand. Meld direct uw schade of plan zelf een afspraak in.

Blijf op de hoogte

Door onze nieuwsbrief houden wij onze bestaande en toekomstige relaties op de hoogte van de ontwikkeling van ons kantoor en ons vakgebied.