Terug

Voldoet u sinds de komst van Covid-19 nog aan uw RI&E- verplichtingen?

In de Arbowet is opgenomen dat vrijwel ieder bedrijf met personeel een RI&E (Risico-Inventarisatie & Evaluatie) moet maken of laten opstellen. Dit houdt in dat u als werkgever de risico’s binnen uw bedrijf in kaart brengt én deze verkleint. Met als hoofddoel een veilige en gezonde werkplek creëren voor uw medewerkers. Het naleven en het up-to-date houden van de RI&E is ook van belang bij een aantal zakelijke verzekeringen.

Meer over Overwater verzekeringen

 

Voldoet uw RI&E aan de richtlijnen volgens de wet?

Nadat u de risico’s in uw organisatie heeft geïnventariseerd, geëvalueerd en een plan van aanpak heeft gemaakt, is het zaak uw RI&E te laten toetsen. De wet verplicht in de meeste gevallen dat uw RI&E door een gecertificeerde arbodienst/ deskundige getoetst wordt. Tijdens dit bezoek zal gekeken worden of alle risico’s op uw inventarisatielijst staan, of de situatie in het bedrijf goed is weergegeven en of de laatste normen en richtlijnen zijn toegepast. Ook adviseert deze deskundige bij de uitwerking van het plan van aanpak.

Er zijn uitzonderingen op de toetsingsverplichting. Of uw bedrijf toetsingsvrijstelling kan krijgen, hangt af van de grootte van het bedrijf en het soort RI&E-instrument dat u gebruikt om uw RI&E op te stellen. Aan de hand van het stroomschema hiernaast kunt u kijken of u verplicht bent om uw RI&E te laten toetsen, nadat u deze hebt opgesteld.

https://overwater-advies.nl/wp-content/uploads/Stroomschema.jpg

De komst van COVID-19 is een situatie die van invloed kan zijn op uw RI&E. Door de komt van COVID-19 zijn er twee belangrijke zaken veranderd die betrekking hebben op de Arbowet en het Arbobesluit:

1. Besmettingsgevaar
Medewerkers worden in sommige situaties blootgesteld aan besmettingsgevaar. Denk hierbij aan werkplekken waar uw werknemers met andere werknemers, klanten of gasten in contact komen. Sinds begin 2020 is er wet van toepassing die werkgever verplicht om het besmettingsgevaar te voorkomen. Deze verplichting bestaat uit:

het treffen van hygiënische voorzieningen;
het geven van voorlichting over COVID-19 op de werkplek;
het houden van toezicht op naleving van de maatregelen.

2. Thuiswerken
Door COVID-19 werken meer werknemers thuis. De thuiswerkplek is een onderdeel van de Arbowetgeving. De risico’s van het thuiswerken moeten hierdoor in kaart worden gebracht en in het plan van aanpak horen de maatregelen thuis om deze in kaart gebrachte risico’s te beperken.

Verzekeringen
Verzekeringsmaatschappijen gaan ervan uit dat u zich als bedrijf aan de wet houdt. Daarom is het niet alleen belangrijk dat u een RI&E heeft, maar ook dat u deze naleeft en actueel houdt. De RI&E is met name van belang voor verzuimverzekeringen en werkgeversaansprakelijkheid. Het niet naleven van uw RI&E kan in het geval van schade invloed hebben op de dekking.

Vragen?
Wanneer u nog vragen heeft over uw RI&E of de mogelijke gevolgen voor uw verzekeringen dan vernemen wij dat graag. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via info@overwater-assurantie.nl, te bellen naar 0186-820000 of door contact op te nemen met uw adviseur

Ontdek nu ook onze App

Met onze App heeft u in een handomdraai alle belangrijke informatie bij de hand. Meld direct uw schade of plan zelf een afspraak in.

Blijf op de hoogte

Door onze nieuwsbrief houden wij onze bestaande en toekomstige relaties op de hoogte van de ontwikkeling van ons kantoor en ons vakgebied.