Agrarische verzekeringen

Samen vinden wij de verzekering die bij uw agrarisch bedrijf past.

Al vele jaren zijn wij hét aanspreekpunt voor de agrariër in de Hoeksche Waard en op Goeree-Overflakkee als het gaat om het vinden van de best passende verzekeringsoplossingen voor het akkerbouw-, tuinbouw- of veeteeltbedrijf.

Vanuit deze jarenlange ervaring hebben wij in samenwerking met onze volmachtgevers speciale verzekeringsproducten voor de agrarische sector ontwikkeld. Iedere ondernemer is anders en zeker in de agrarische wereld is er de laatste jaren veel veranderd. Niet alleen schaalvergroting en specialisatie, maar ook de milieuwetgeving en bijvoorbeeld het inhuren van werknemers uit het buitenland geven steeds weer de noodzaak aan om de verzekeringsoplossingen ‘modern en flexibel’ te houden.

Uw bedrijfspand

Als eigenaar of  huurder biedt de bedrijfsgebouwenverzekering de gewenste dekking. Verzekerd zijn de risico’s van brandschade, stormschade, inbraakschade en per verzekeraar zijn er verschillende aanvullende risico’s te verzekeren.

https://overwater-advies.nl/wp-content/uploads/2020/01/Wim-de-Jongh3.jpg
https://overwater-advies.nl/wp-content/uploads/2020/01/Wim-de-Jongh7.jpg

Inventaris

Uw machines en (kantoor) inventaris of andere voertuigen wilt u natuurlijk goed verzekeren. Of het nu om zelfrijdend of niet zelfrijdend materiaal gaat, wij bieden voor elk object de juiste dekking. Voor het zelfrijdend materiaal is er natuurlijk de WA-dekking. Deze kunt u eventueel aanvullen met een casco of een branddekking. Ook voor het niet-zelfrijdend materiaal is er de keuze tussen een casco en een branddekking. Schade aan anderen (WA) en schade aan uw machine door een aanrijding, brand of diefstal is hiermee verzekerd.

Bedrijfsschade

Uw bedrijf kan na een brand of flinke storm veel schade oplopen en geheel of gedeeltelijk stilvallen. Uw vaste kosten blijven echter. Veel ondernemers zijn wél voor die tastbare schade verzekerd, maar niet voor de inkomstenderving. U bent verzekerd van hulp voor het snel doorstarten van uw werkzaamheden door middel van een uitkering van de stilstandsschade, de doorlopende kosten zoals personeelskosten, afschrijvingen en lease- of huurcontracten en de gederfde winst. Een belangrijke garantie voor de continuïteit van uw bedrijf!

https://overwater-advies.nl/wp-content/uploads/2020/01/Wim-de-Jongh9.jpg
https://overwater-advies.nl/wp-content/uploads/2020/01/12-07-overwater-020-scaled.jpg

Levende have

Uw paarden, koeien of andere dieren zijn uw bron van inkomsten. Er kunnen zich calamiteiten voordoen zoals brand, bliksem en directe schade maar ook (massale) ziekte kan voor de dieren en uw onderneming een groot risico zijn. Schade door brand, diefstal en (een groot aantal) ziekterisico’s zijn op een polis voor levende have verzekerd.

Gewassenverzekering

Uw gewassen staan buiten of in de kas en kunnen beschadigd raken door weersomstandigheden, maar ook door brand of glasbreuk (bij kassen). Verzekerd is een bedrag per hectare op basis van een vooraf afgesproken verzekerd bedrag, waarbij de schade wordt vastgesteld op een percentage van het beschadigd zijn.

https://overwater-advies.nl/wp-content/uploads/2020/01/overwater017-scaled.jpg

Meer informatie

Heeft u een vraag over onze agrarische verzekeringen? Stel uw vraag dan via ons contactformulier,
bel ons op: 0186 82 00 00 of maakt direct een afspraak met één van onze specialisten.

Verzekeringskaarten

Op onze verzekeringskaarten vindt u meer informatie over onze agrarische verzekeringen van onze aanbieders.

Gerelateerde verzekeringen

Misschien zijn deze verzekeringen ook interessant voor u.

Rechtsbijstand

Met de zakelijke rechtsbijstandverzekering bent u verzekerd van rechtsbijstand bij een juridisch geschil.

Lees meer

Bedrijfsschadeverzekering

Brand, waterschade of diefstal kan de continuïteit van uw praktijk in gevaar brengen. Met een bedrijfsschadeverzekering zijn deze extra kosten verzekerd.

Lees meer

Beroepsaansprakelijkheid

De beroepsaansprakelijkheids-verzekering dekt financiële schade van derden als gevolg van beroepsfouten.

Lees meer

Bedrijfsaansprakelijkheid

Verzeker u met de bedrijfsaansprakelijkheids- verzekering tegen de gevolgen van materiële schade en letselschade.

Lees meer

Roerende zakenverzekering

Met de roerende zakenverzekering kunt u uw bedrijfsmiddelen verzekeren tegen diefstal, brand, storm en waterschade.

Lees meer

Milieuschade

De milieuschadeverzekering verzekert u tegen de financiële risico's van milieuschade als er onverwacht schadelijke stoffen in de bodem of het oppervlaktewater terecht zijn gekomen.

Lees meer

Gebouwenverzekering

Verzeker uw bedrijfspand tegen schade door brand, wind, inbraak, water of een aanrijding met de gebouwenverzekering.

Lees meer