Terug

Verzekeringen anno 2024, welke koers gaan we varen?

Uw werknemers
Wij zijn benieuwd naar de toekomst van het sociale stelsel, vanwege alle politieke ontwikkelingen. Zo wordt het kabinet begin 2024 geadviseerd over het stelsel voor langdurige ziekte en arbeidsongeschiktheid dat nu onder druk staat.

Bij het terugdringen van het verzuim helpt het natuurlijk ook niet dat het UWV, ondanks diverse maatregelen, nog steeds kampt met achterstanden bij sociaal-medische beoordelingen. Tel daarbij op de wachtlijsten voor begeleiding van mensen die medische/ mentale bijstand nodig hebben en de duur van het verzuim zal nog niet snel verbeteren.

Gewenst is een betaalbaar, uitvoerbaar en uitlegbaar sociaal stelsel. De huidige knelpunten zijn onderzocht en binnenkort volgen aanbevelingen en oplossingen. Dit zal mogelijk ook invloed hebben op de verzekeringsoplossingen en de bijbehorende dienstverlening.

Als we kijken naar het ziekteverzuim in Nederland dan is dat ondanks een daling nog steeds erg hoog. Dat zorgt voor extra werkdruk bij de niet zieke collega’s en vergroot het risico op meer ziekteverzuim. Met de huidige personeelstekorten is er namelijk niet altijd een vervanger te vinden. Vooral het mentaal verzuim onder jongeren is zorgwekkend.

Een verstoorde werk-privébalans en personeelstekorten zijn belangrijke oorzaken van psychische klachten. Dat blijkt uit onderzoeken die gedaan zijn onder werkgevers en werknemers. Dit zijn belangrijke inzichten, omdat je als werkgever veel invloed hebt op de werkdruk en het werkplezier van werknemers.

Het hoge ziekteverzuim zorgt ervoor dat steeds meer werkgevers zich bewust worden van het belang van verzuimpreventie. Dat geldt zeker in het mkb, waarbij een zieke werknemer meer impact heeft dan in een groot bedrijf waar collega’s het werk makkelijker kunnen opvangen. We zien dat werkgevers het hoge ziekteverzuim graag willen aanpakken, maar dat ze vaak niet weten hoe. Daar ligt een mooie rol voor adviseurs.

Tevens is een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden (bescherming van het inkomen van werknemers bij arbeidsongeschiktheid of overlijden) een belangrijke factor voor het behouden van personeel en/of het aantrekken van nieuwe medewerkers.

Uw onderneming
Verder zijn er natuurlijk nog uw materiële bezittingen die we zo goed als mogelijk voor u willen verzekeren. De beschermende werking van het gehele pakket staat of valt met het voldoen aan de eventuele preventiemaatregelen. Bent u op de hoogte van de clausules en de consequenties ervan en voldoet u eraan? We nemen een en ander graag met u door, zodat we er samen met u van op aan kunnen als het onverhoopt een keer echt misgaat.

Natuurlijk pleiten wij voor garantie tegen onderverzekering van gebouwen en in sommige gevallen is ook een taxatie van de inhoud bijna een 'must' om discussie over de hoogte van de schade-uitkering te voorkomen.

Zijn de juiste risico-adressen benoemd en de juiste rechtspersoon/-personen? Wie is de eigenaar van het pand? Huurt u een bedrijfsgebouw en is er mogelijk sprake van huurdersbelang of heeft u het gebouw in eigendom? Heeft u zonnepanelen en zo ja, is dat bekend bij de verzekeraar? Bent u voldoende verzekerd voor eventuele milieuschade door de zonnepanelen? Heeft u een calamiteitenplan opgesteld en binnen welke termijn denkt u weer op een gelijke omzet te zitten na een calamiteit? Klopt dit met uw maximale uitkeringstermijn van de bedrijfsschadeverzekering?

Als u huurt, weet u of de gebouwen-eigenaar zijn zaakjes goed op orde heeft? Of bent u doordat het pand niet goed verzekerd is na de uitkeringstermijn van de bedrijfsschadeverzekering alsnog de pineut?

Uzelf als ondernemer met uw privésituatie
Heeft u als bestuurder van een B.V. nagedacht om uw privébezittingen te beschermen met een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering?

Wat als uzelf iets overkomt? Of uw zakelijke of privé partner? Kunt u dan verder? Heeft u voldoende (inkomens-)voorzieningen getroffen voor uw privésituatie of heeft u daar nog geen tijd voor genomen? Denk bijvoorbeeld aan onverhoopte arbeidsongeschiktheid of overlijden.

We helpen mensen graag, zowel de ondernemer in privé alsook de onderneming maar natuurlijk willen we ook graag samen met u kijken naar de voorzieningen voor uw werknemers.

Belt u ons voor een afspraak? We komen graag een keer vrijblijvend met u in gesprek, in uw belang.

Meer over Overwater Verzekeringen

Ontdek nu ook onze App

Met onze App heeft u in een handomdraai alle belangrijke informatie bij de hand. Meld direct uw schade of plan zelf een afspraak in.

Blijf op de hoogte

Door onze nieuwsbrief houden wij onze bestaande en toekomstige relaties op de hoogte van de ontwikkeling van ons kantoor en ons vakgebied.