Terug

Thuiswerken tijdens de coronacrisis

Eerder dit jaar hebben wij al een artikel geschreven waarin wij hebben ingezoomd op de verplichtingen van werkgevers ten aanzien van werknemers die nu (verplicht) thuiswerken. Daarnaast hebben wij in een ander artikel ingezoomd op gevolgen van de corona crisis en het personeelsbeleid. Nu werkend Nederland waar massaal de laptops op de keukentafels heeft open geklapt. Willen wij u graag verder informeren over de verplichtingen van de werkgeven die bij thuiswerken van toepassing zijn.

Inrichting thuiswerkplek
De werkgever is wettelijk verplicht om te zorgen voor een ergonomische ingerichte (thuis)werkplek. Waarvoor direct een uitzonder geldt voor bedrijven die momenteel financieel in zwaar zitten en hiervoor geen financiële middelen beschikbaar hebben. Het is begrijpelijk dat het voor de kantoren waar voorheen niet tot nauwelijks thuis werd gewerkt, het in het begin schakelen was. Inmiddels zouden de meeste thuiswerkplekken nu toch echt wel ergonomische ingericht moeten zijn. Voor het inrichten van de ergonomische werkplekken kan uiteraard ook gebruik worden gemaakt van de bureaustoelen en beeldschermen die nu niet worden gebruikt op kantoor.

Nu de meeste mensen dagelijks thuis werken is het lastig om als werkgever te controleren of een werknemer voldoende pauze neemt en of de werknemer met een goede houding achter het bureau zit. Het is als werkgever dat ook belangrijk om je medewerkers hier goed over te informeren over dit soort zaken. Dit kan door bijvoorbeeld het aanleveren van een checklist waaraan een werkplek moet voldoen. Klik hier voor een aantal praktische tips van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De werkgever heeft naast bovengenoemde verplichting de verplichting om ervoor te zorgen dat de psychosociale belasting van de werknemers niet te hoog is. Nu veel werknemers dagelijks thuiswerken is het goed denkbaar dat scheidingslijn tussen werk en privé veranderd en hierdoor de werkdruk hoger wordt. Dit is bijvoorbeeld denkbaar bij de werknemers die alleen zijn of bij huishoudens waarvan de kinderen dagelijks thuis zijn. Wij zouden de werkgever daarom graag willen adviseren om geregeld een contact moment in plannen met de werknemers om te vragen hoe het met hen gaat.

Veiligheid thuiswerkplek
Zoals u wellicht al heeft vernomen hebben veel cybercriminelen deze crisis als een kans gezien om gevoelige data buit te maken. Om de kans hierop te verkleinen te hebben wij hieronder een aantal tips uitgewerkt:
- Werk uitsluitend is een beveiligde thuiswerkomgeving, als dat mogelijk. Dit houdt in dat de werknemer altijd moet inloggen op de server van de organisatie van de werkgever. De werknemer werkt dan in hetzelfde scherm als op kantoor. Gebruik hiervoor idealiter de apparatuur die door de werkgever werkt aangeboden.
- Wees verzocht met het gebruik van cloud-, opslag- of e-maildiensten, zeker wanneer deze gratis zijn. De kans is groot dat deze diensten gratis zijn omdat de aanbieder uw gegevens gebruikt voor andere doeleinden.
- Wanner gevoelige documenten (bijzonder persoonsgegevens) niet op de server staan w maar op een usb-stick. Zorg er dan voor dat niemand bij deze gegevens kan door de usb-stik te versleutelen.

Klik hier voor aanvullende praktische tips van het Nationaal Cyber Security Centrum.

Financiële vergoeding voor thuiswerkers?
De werkgever is niet verplicht om zorgen voor een (onkosten)vergoeding voor het inrichting van de thuiswerkplek. Zoals eerder al geschreven is de werkgever wel verplicht te zorgen voor een ergonomische werkplek. Wanneer de werkgever niet kan of wil zorgen voor een ergonomische werkplek, dan is hij verplicht om een werkplek op kantoor aan te bieden.

Om ons heen horen wij de signalen dat werknemers vragen om een bijdrage in de kosten voor thuiswerken. Er bestaat geen wettelijke verplichting om te de werknemers te compenseren die het thuiswerken met zich meebrengt. Uiteraard bent u hier als werkgever wel vrij om hierin tegemoet te komen. Hierbij kan gedacht worden in bijvoorbeeld een vergoeding voor het gebruik van de privé laptop en telefoon, het gebruik van internet.

Vragen?
Wij hopen u met bovenstaande tips en informatie voldoende te hebben geïnformeerd. Wanneer u nog vragen heeft over uw bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering of meer informatie wenst te ontvangen over de mogelijkheid heden van cyberverzekeringen vernemen wij dat graag. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via info@overwater-assurantie.nl, te bellen naar 0186-820000 of door contact op te nemen met uw adviseur.

Ontdek nu ook onze App

Met onze App heeft u in een handomdraai alle belangrijke informatie bij de hand. Meld direct uw schade of plan zelf een afspraak in.

Blijf op de hoogte

Door onze nieuwsbrief houden wij onze bestaande en toekomstige relaties op de hoogte van de ontwikkeling van ons kantoor en ons vakgebied.