Terug

Laatste waarschuwing: Registratieplicht (land)bouwwerktuig en verplichting rookmelders

In onze eerdere nieuwsbrieven hebben wij al vaker geschreven over de registratieplicht voor (land)bouwwerktuigen. Graag willen wij u hierbij nogmaals attenderen op deze verplichting en de eventuele gevolgen wanneer u uw (land)bouwwerktuig nog niet heeft geregistreerd bij de RDW. Dit mede omdat per 1 juli 2022 de door de overheid ingestelde coulanceperiode komt te vervallen. Daarnaast willen wij u in dit artikel attenderen op de wettelijke verplichting tot het aanbrengen van rookmelders in bestaande woningen. Hieronder leest u welke acties u moet ondernemen om aan deze verplichtingen te voldoen.

Registratieplicht (land)bouwwerktuigen
(land)bouwwerktuigen in Nederland moeten per 1 januari 2022 geregistreerd zijn om de openbare weg op te mogen. Voor de registratie van de bestaande (land)bouwwerktuigen was een periode van een jaar (conversieperiode) uitgetrokken. Tijdens deze conversieperiode, die tot 1 januari 2022 liep, was er geen keuring van de RDW nodig en waren er lagere kosten voor de registratie van het (land)bouwwerktuigen.

Om te voorkomen dat ondernemers de niet geregistreerde (land)bouwwerktuigen na 1 januari 2022 moesten laten staan, is door beide ministeries (I&W en J&V) op verzoek van diverse instanties een ‘coulanceperiode’ ingesteld. Dat houdt in dat tot 1 juli 2022 geen boetes worden uitgedeeld als blijkt dat (land)bouwwerktuigen die niet zijn geregistreerd toch gebruik maken van de openbare weg. De coulance geldt alleen voor de handhaving op de registratieplicht. Een (land)bouwvoertuig moet op de weg bijvoorbeeld nog steeds wel voldoen aan de verzekeringsplicht.

Ons advies is dan ook om, wanneer u uw (land)bouwwerktuigen nog niet heeft geregistreerd bij de RDW of wanneer u de kentekens nog niet aan ons heeft doorgeven, dit zo spoedig mogelijk te doen.

Verplichting rookmelders
Sinds 2003 is het verplicht om bij nieuwbouw- en gerenoveerde woningen rookmelders aan te brengen. Vanaf 1 juli 2022 gaat deze plicht ook gelden voor bestaande woningen. Op dit moment zijn er nog geen verzekeraars die deze plicht ook hebben verwerkt in de polisvoorwaarden van de branddekking. Ook al hebben de verzekeraars niet specifiek in de verzekeringsvoorwaarden opgenomen dat er zonder rookmelders niet zal worden uitgekeerd, het is een algemene regel zodat u als verzekerde niet nalatig mag zijn. U niet aan een wettelijke verplichting houden zou daaronder kunnen vallen.

Het mag dan zo zijn dat de verzekeraars aan deze verplichting nog geen consequenties hebben verbonden: de aanwezigheid van zo’n apparaat kan nu eenmaal het verschil tussen leven en dood betekenen. Daarnaast geldt dat de aanwezigheid van een rookmelder vanaf 1 juli simpelweg een wettelijke verplichting is.

Op basis van bovenstaande zouden wij u graag willen adviseren om zo spoedig mogelijk te voldoen aan deze verplichting voor uw veiligheid. De praktijk heeft ons inmiddels geleerd dat verzekeraars vaak hun polisvoorwaarden aanpassen op basis van een dergelijke (wettelijke) verplichting.

Vragen?
Wilt u meer weten over dit onderwerp of andere diensten van ons bedrijf dan bent u van harte welkom bij ons op kantoor of mail naar info@overwater-assurantie.nl.

Meer over Overwater Verzekeringen

Ontdek nu ook onze App

Met onze App heeft u in een handomdraai alle belangrijke informatie bij de hand. Meld direct uw schade of plan zelf een afspraak in.

Blijf op de hoogte

Door onze nieuwsbrief houden wij onze bestaande en toekomstige relaties op de hoogte van de ontwikkeling van ons kantoor en ons vakgebied.