Terug

Record aantal ziekmeldingen eerste kwartaal 2022

Het ziekteverzuim onder Nederlandse werknemers kwam in het eerste kwartaal van 2022 uit op 6,3 procent, het hoogste percentage sinds het begin van de metingen van het Centraal Bureau voor de Statistiek in 1996. Deze cijfers sluiten aan bij een eerder persbericht van Nationale-Nederlanden. De verzekeraar meldde eind april al te maken te hebben met een record aantal ziekmeldingen. De eerste drie maanden lag het ziekteverzuim ruim 75% hoger dan in 2021.

Indirect verzuim
Dit record was de aanleiding voor Nationale-Nederlanden om met werkgevers terug te kijken op de afgelopen twee coronajaren en hoe zij zijn omgegaan met de inzetbaarheid van werknemers in de huidige krappe arbeidsmarkt. Uit het onderzoek is gebleken dat meer dan de helft van de werkgevers (53%) te maken heeft met meer indirect verzuim. Er is sprake van indirect verzuim wanneer de werknemer zelf niet de oorzaak is van het verzuim. De voornaamste reden hiervoor is de hogere werkdruk door onderbezetting gevolgd door de disbalans tussen werk en privé.

Langdurig verzuim
Gelet op het feit dat het personeelstekort voorlopig nog niet is opgelost, en het niet is uitgesloten dat we met de herfst weer te maken krijgen met een nieuwe coronagolf, is het voor de werkgever van belang dat deze proactief aandacht geeft aan de werknemers om hen inzetbaar te kunnen houden.
Bij langdurig verzuim door bijvoorbeeld een burn-out of long-covid bent u als werkgever wettelijk verplicht om voor een periode van twee jaar, minimaal 70% van het loon door te betalen. Hier tegenover staan geen prestaties van de betreffende medewerker en u krijgt er allerlei andere kosten bij. Denk aan een vervangende medewerker, maar ook de kosten voor begeleiding en re-integratie van uw zieke medewerker. Met een verzuimverzekering kunt u zich tegen dit risico verzekeren.

Wat dekt een verzuimverzekering?
Een verzuimverzekering dekt vrijwel alle kosten van een zieke medewerker. Zo zal de eerste twee jaar loondoorbetaling van minimaal 70% door de verzuimverzekering overgenomen worden. Indien gewenst, kan dit percentage worden verhoogd naar 100%, bijvoorbeeld wanneer dit vanuit de CAO wettelijk verplicht is. Ook de kosten voor verzuim, re-integratie en preventie worden door de verzuimverzekering gedekt. Uiteraard is het per verzekeraar afhankelijk wat er precies onder de dekking valt en wat niet. Hetzelfde geldt voor de van toepassing zijnde voorwaarden voor het kunnen afsluiten van een verzuimverzekering die bij uw situatie past.

Vragen of interesse?
Wanneer u naar aanleiding van bovenstaande artikel vragen of interesse heeft in advies voor een verzuimverzekering dan vernemen wij dat graag. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via info@overwater-assurantie.nl, te bellen naar 0186-820000 of door contact op te nemen met uw vaste adviseur van ons kantoor.

Meer over Overwater Verzekeringen

Ontdek nu ook onze App

Met onze App heeft u in een handomdraai alle belangrijke informatie bij de hand. Meld direct uw schade of plan zelf een afspraak in.

Blijf op de hoogte

Door onze nieuwsbrief houden wij onze bestaande en toekomstige relaties op de hoogte van de ontwikkeling van ons kantoor en ons vakgebied.