Terug

Pensioen

Pensioenakkoord
Na een lange aanloop van vier jaar was het Pensioenakkoord op 1 juli 2023 ineens als Wet aangenomen. Door het jarenlange overleg en gesleutel aan het wetsvoorstel, was iedereen eigenlijk verbaasd dat de kogel ineens door de kerk was.
Nu het nieuwe jaar is begonnen zijn de verzekeraars en pensioenfondsen eindelijk klaar om de nieuwe mogelijkheden die het akkoord biedt ook daadwerkelijk aan te bieden. Waar staan we op dit moment en wat gaat de komende jaren aan mogelijkheden bieden?

2024: vanaf 18 jaar pensioenopbouw
Tot nu toe bouwde u als jonge werknemer pas pensioen op vanaf uw 21e. Vanaf 1 januari is het voor werkgevers verplicht om pensioen aan te bieden vanaf 18 jaar. De dienstjaren vóór 2024 worden trouwens niet ingehaald. Dus iemand van nu 20 jaar, krijgt pas pensioen vanaf 1 januari 2024.
Omdat de pensioenleeftijd in de meeste pensioenregelingen op 68 jaar staat, bouwt u dus in maximaal 50 jaar uw pensioen op. Hierdoor loopt uw pensioenopbouw in de pas met de AOW van de overheid want deze bouwt u ook in 50 jaar op.

Een verbeterd partnerpensioen
Als u overlijdt tijdens uw dienstverband, wordt een levenslang pensioen uitgekeerd aan uw partner. Nu blijkt in de praktijk dat de hoogte van dat verzekerde partnerpensioen laag is als u dit vergelijkt met uw salaris. Dat heeft te maken met uw leeftijd toen u in dienst kwam bij uw huidige werkgever. Een onhandige rekenregel want hoe ouder u bent als u in dienst treedt, hoe lager het verzekerde partnerpensioen. Als u op uw 50e in dienst komt, is er maar vaak 15% van uw salaris aan partnerpensioen verzekerd. Dat is een fikse terugval in inkomen voor uw nabestaanden.
Vanaf dit jaar kan uw werkgever een partnerpensioen verzekeren van maar liefst 50% van uw salaris, ongeacht uw leeftijd. Een enorme vooruitgang en verbetering om via uw pensioenregeling voor uw nabestaanden te zorgen.

Pensioenpremie niet meer afhankelijk van uw leeftijd
Werkgevers die niet verplicht zijn aangesloten bij een pensioenfonds, heeft de pensioenregeling lopen bij een verzekeraar. In die regelingen is het gebruikelijk dat voor jonge medewerkers een lage premie wordt betaald en voor de oudere collega’s een hoge premie.
Onder de nieuwe regels wordt geen onderscheid meer gemaakt op leeftijd en krijgt iedereen hetzelfde percentage aan pensioenpremie. Dat heeft een voor- en nadeel afhankelijk van hoe oud u bent: als jongere werknemer ontvangt u meer pensioenpremie, maar op latere leeftijd een lagere premie dan voorheen.
Vanaf dit jaar kan de werkgever met een voorstel komen om de huidige regeling aan te passen aan de nieuwe regels. Wij adviseren onze werkgevers om deze overstap naar het nieuwe stelsel zo rechtvaardig mogelijk te maken richting de werknemers, en lettend op de kosten voor de werkgever.

Vervroegd laten uitkeren van uw pensioen
Dit moet uiteraard ook te betalen zijn: iedereen denkt bij vervroegd pensioen uitkeren dat u dan stopt met werken, het pensioenopbouw stopt en de uitkering dus eerder laat ingaan. Een jaar pensioen vervroegen kost u al snel 8% per jaar minder pensioen.
Maar pensioenvervroeging kan interessant zijn, als u een pensioen opgebouwd bij een eerdere werkgever laat uitkeren terwijl u nog ergens werkt. We worden er namelijk niet jonger op. In plaats van te wachten tot u de 68 haalt, mag u voortaan al 10 jaar vóór uw AOW-leeftijd uw eerder opgebouwde pensioen laten uitkeren naast uw salaris. Dat was eerder slechts 5 jaar vóór uw AOW-leeftijd mogelijk. Deze verlenging naar 10 jaar is een versoepeling van de Belastingdienst. Het pensioenfonds of verzekeraar moet er nog wel aan willen meewerken, dat is een kwestie van navragen.

Vervroegd stoppen met werken: “regeling voor vervroegd uittreden”
In het Pensioenakkoord is vastgesteld dat er groepen werknemers zijn die vanwege zware werkomstandigheden eigenlijk niet op een gezonde manier hun pensioen kunnen halen. Hiervoor is in cao’s vastgelegd dat werknemers geboren tussen 1955 en 1961, met een zwaar beroep, maximaal drie jaar vóór hun AOW kunnen uittreden.

U kunt als werknemer van die leeftijd echter óók individueel zo’n afspraak maken met uw werkgever. Jullie kunnen er beiden over eens zijn dat het onzeker is of u uw functie goed kunt vervullen tot uw AOW-leeftijd.

Onder voorwaarden kan uw werkgever u dan maximaal € 2.182,- bruto per maand (circa € 1.530,- netto) uitkeren, totdat uw AOW-uitkering ingaat. Let wel op dat u dan geen pensioen meer opbouwt en u niet aanvullend een WW-uitkering kunt aanvragen.

Ook in het komende jaar staan er weer veel pensioenwijzigingen op de agenda. Het goede nieuws is dat er steeds meer keuzevrijheid komt. Aan de andere kant neemt door al deze keuzes het belang van een goed afgewogen pensioenadvies, zowel voor werknemer als werkgever, steeds meer toe. Pensioen is na uw salaris de belangrijkste en meest dure arbeidsvoorwaarde waardoor we als Overwater Pensioenconsultants onze klanten bij al deze wijzigingen weloverwogen begeleid.

Meer over Overwater Pensioenen

Ontdek nu ook onze App

Met onze App heeft u in een handomdraai alle belangrijke informatie bij de hand. Meld direct uw schade of plan zelf een afspraak in.

Blijf op de hoogte

Door onze nieuwsbrief houden wij onze bestaande en toekomstige relaties op de hoogte van de ontwikkeling van ons kantoor en ons vakgebied.