Hypotheekvormen

Om voor hypotheekrenteaftrek in aanmerking te komen, moet een nieuwe hypotheek sinds 2013 gedurende de looptijd geheel worden afgelost. In de praktijk betekent dit dat alleen de Annuïteitenhypotheek en de Lineaire hypotheek in aanmerking komen voor hypotheekrenteaftrek.

Heeft u uw hypotheek voor 1 januari 2013 afgesloten? Dan mag u de hypotheekrente gewoon blijven aftrekken, ongeacht de hypotheekvorm, mits het een eigenwoningschuld betreft. Dat geldt ook (onder bepaalde voorwaarden) als u uw hypotheek oversluit en als u gaat verhuizen en uw hypotheek meeneemt. Wilt u meer lenen? Dan gelden de nieuwe regels wel voor het extra bedrag dat u leent.

Hieronder volgt een overzichtvan hypotheekvormen die zijn afgesloten na 2012 met recht op hypotheekrenteaftrek.

Annuïteitenhypotheek

Bij de hypotheekvorm betaalt u gedurende de rentevaste periode een vast bedrag per maand. Indien de rente van uw hypotheek wijzigt kan het maandbedrag hoger of lager worden.

Lineaire hypotheek

Bij een lineaire hypotheek betaalt u gedurende de looptijd een vast bedrag als aflossing van de lening. Daarnaast betaalt u rente

Aflossingsvrije hypotheek

De naam zegt het al: op deze hypotheek lost u niet af. U betaalt alleen rente.

Spaarhypotheek

De spaarhypotheek is een combinatie van een hypotheek en een spaarverzekering. Gedurende de looptijd lost u niets af

Bankspaarhypotheek

Een bankspaarhypotheek bestaat uit twee delen: een aflossingsvrije lening en een (geblokkeerde) spaar- of beleggingsrekening.

Levenhypotheek

De levenhypotheek heeft dezelfde kenmerken als de (bank)spaarhypotheek. Het is alleen een combinatie van een hypotheek en een levensverzekering.

Beleggingshypotheek

De beleggingshypotheek is een combinatie van een aflossingsvrije lening en beleggen. Van een deel van het maandelijkse bedrag dat u betaalt, worden beleggingen aangekocht.

Spaar- en beleggingshypotheek

De spaar- en beleggingshypotheek wordt ook wel hybride hypotheek genoemd. Het biedt de zekerheid van een spaarhypotheek en de flexibiliteit van een beleggingshypotheek.