Terug

Overdracht kleine pensioenen

Heeft u meer dan 1 werkgever gehad? Dan heeft u waarschijnlijk bij verschillende pensioenuitvoerders een klein pensioen opgebouwd. Een pensioen wordt als een klein pensioen gezien als de bruto uitkering minder dan ongeveer € 500,00 bruto per jaar bedraagt.

Kleine pensioenen die voor 2018 zijn ontstaan, worden vanaf april overgedragen naar de instelling (verzekeraar, pensioenfonds of PPI) waar u op dit moment actief pensioen opbouwt. Hiervoor is geen instemming van u benodigd.

Voor kleine pensioenen die zijn ontstaan na 1 januari 2018 hebben pensioenuitvoerders sinds 1 januari 2019 het recht om deze pensioenen automatisch over te dragen naar de nieuwe pensioenuitvoerder.

Het Ministerie van Sociale Zaken beoogt met de overdracht van de kleine pensioenen dat er meer overzicht ontstaat over welk pensioen er verzekerd is. Daarnaast wordt voorkomen dat er kleine pensioenen worden afgekocht.

Om te voorkomen dat de pensioeninstellingen te veel overdrachten tegelijkertijd te verwerken krijgen, is er door het Ministerie een planning opgesteld. Deze planning loopt van 1 april 2021 tot eind april 2023. Gedurende deze periode worden er ongeveer 2 miljoen kleine pensioenen overgedragen naar de actieve polis. Dit bedraagt ongeveer 40% van het totaal aan kleine pensioenen.

Dat betekent dus dat niet alle kleine pensioenen worden overgedragen. Een aantal pensioenaanbieders heeft er voor gekozen om de kleine pensioenen zelf te blijven beheren. Daarnaast is het zo dat overdracht alleen kan plaatsvinden naar een actieve polis. Als u bijvoorbeeld naar het buitenland bent verhuisd, of u werkt inmiddels als zzp’er, dan wordt niet aan deze voorwaarde voldaan. Het kleine pensioen blijft dan achter waar deze op dit moment verzekerd is.

Volgens de planning zoals opgesteld door het Ministerie trappen de fondsen Stipp, Zuivel, HP, Ahold Delhaize en Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium af. Daarnaast starten ook pensioenverzekeraars Allianz en PPI LifeSight per 1 april met het overdragen van de bij hun ondergebrachte kleine pensioenen.

Wilt u weten of ook uw pensioen(en) worden overgedragen en wat dat dan voor u betekent? Neem dan gerust contact met ons op via info@overwater-pensioen.nl.

Ontdek nu ook onze App

Met onze App heeft u in een handomdraai alle belangrijke informatie bij de hand. Meld direct uw schade of plan zelf een afspraak in.

Blijf op de hoogte

Door onze nieuwsbrief houden wij onze bestaande en toekomstige relaties op de hoogte van de ontwikkeling van ons kantoor en ons vakgebied.