Terug

Column: Bram Kapoen

Nieuwe verzekeringen op de markt

De eerste verzekeringen dateren al uit de tijd van ver voor Christus. In de eerste verzekering staat beschreven dat, indien handelaren onderweg werden beroofd, zij vergoed zouden worden door lokale heersers. In de loop van de tijd is erop dit gebied een hoop veranderd. Belangrijk voor deze ontwikkeling was de verzekering voor de zeevaart. Daarnaast heeft de Grote brand van Londen in 1666 er voor gezorgd dat er een systeem is ontworpen voor het collectief verzekeren van woningen. Tegenwoordig zijn dit de verzekeringsmaatschappijen. Ook in deze tijd ontwikkelt de verzekeringsmarkt zich continu. Er zijn zelfs sommige verzekeringen die verplicht zijn, denk hierbij aan de zorgverzekering en de wettelijke aansprakelijkheid voor de auto.

Nieuw product op de markt
Doordat de hele samenleving door de jaren heen steeds verandert, is het verzekeringsaanbod ook steeds in beweging. Het meest recente voorbeeld hiervan is de cyberverzekering. Sinds een aantal jaar wordt dit product aangeboden door voornamelijk de grote buitenlandse verzekeringsmaatschappijen. Het product was vrij rechtlijnig, waardoor het lastig toe te passen was op bepaalde ondernemingen. Inmiddels is de cyberverzekering weer heel anders dan dat het in eerste instantie in de markt was gezet.

Hoe zorgen wij voor een passende verzekering?

Op dit moment werken wij met een aantal verzekeraars samen die een cyberverzekering aanbieden. U kunt hierbij denken aan Nationale-Nederlanden, Allianz, Hiscox en Chubb. Zij bieden uiteenlopende producten, zodat er altijd wel een passende oplossing te vinden is. Allereerst is van belang om te inventariseren welke risico’s u als ondernemer loopt. Een onderdeel daarvan is uw systeemhuishouden. Bepaalde risico’s kunnen dusdanig zijn, dat het wenselijk is om deze uit handen te geven. Voor het aanvragen van een offerte hebben wij een aantal belangrijke gegevens nodig om het risico, en daarmee de premie, in te schalen. Deze gegevens zijn onder andere:

  • het aantal medewerkers;
  • de omzet en de mate waarin u afhankelijk bent van online verkoop;
  • de hoedanigheid van uw bedrijf;
  • uw beveiliging en procedures

Andere factoren die invloed hebben op de premie is het verzekerde belang en het eigen risico. Het eigen risico wordt vaak in een bedrag uitgedrukt. Na een schade wordt dit in mindering gebracht op de uitkering. Het verzekerd belang wordt bij cyberverzekeringen vaak vastgesteld door een percentage van de omzet.

Schade! Wat nu?
Wanneer er een incident heeft plaatsgevonden, dient u zo snel mogelijk te schakelen met uw systeembeheerder en de specialisten van de verzekeraar. Op die manier zorgen zij er voor dat de schade wordt beperkt en dat het probleem zo snel mogelijk wordt opgelost. De specialisten zijn 24/7 beschikbaar.

Vragen en/of interesse?
Wilt u meer weten over dit onderwerp of andere diensten van ons bedrijf, neem dan contact met ons op via 0186-820000 of mail naar: bram@overwater-assurantie.nl

Ontdek nu ook onze App

Met onze App heeft u in een handomdraai alle belangrijke informatie bij de hand. Meld direct uw schade of plan zelf een afspraak in.

Blijf op de hoogte

Door onze nieuwsbrief houden wij onze bestaande en toekomstige relaties op de hoogte van de ontwikkeling van ons kantoor en ons vakgebied.