Terug

Kostengrens Nationale Hypotheek Garantie in 2021 naar € 325.000

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) volgt de stijging van de huizenprijzen: in 2021 wordt de grens verhoogd met €15.000 naar € 325.000. Dit houdt in dat de koopsom van uw woning niet boven de NHG-koopgrens mag komen om in aanmerking te komen voor de garantiestelling. Wanneer u energiebesparende maatregelen meefinanciert, dan is de grens 6% hoger, namelijk € 344.500. U dient dit extra bedrag dan ook daadwerkelijk te besteden aan deze energiebesparende maatregelen.

Nationale Hypotheek Garantie in het kort
De NHG zorgt ervoor dat de geldverstrekker de garantie krijgt dat de hypothecaire lening wordt terugbetaald. Het kan namelijk gebeuren dat uw persoonlijke situatie veranderd waardoor u niet meer aan uw hypotheekverplichtingen kan voldoen. In dat geval treedt de NHG in werking. Doordat de geldverstrekker hierdoor minder risico loopt, levert dit een korting in de rente op. Net als in 2020 zijn de kosten van deze garantie voor 2021 0.7& van het totale hypotheekbedrag.

Vrijstelling overdrachtsbelasting
Naast bovengenoemde verhoging van de kostengrens heeft de overheid nog meer positief nieuws voor starters. Kopers van 18 tot 35 jaar betalen eenmalig geen overdrachtsbelasting bij aankoop van een woning. Dit scheelt 2% gerekend over de aankoopprijs van uw woning.

Om hiervoor in aanmerking te komen gelden een aantal voorwaarden:
• De koper is 18 tot 35 jaar.
• De koper koopt een woning.
• De koper heeft de vrijstelling voor overdrachtsbelasting niet eerder ontvangen en laat dit vastleggen in een verklaring.
• De koper woont zelf in de woning (het zogenoemde hoofdverblijfcriterium) en laat dit vastleggen in een verklaring.

Beleggers betalen 8% overdrachtsbelasting in 2021
Kopers gaan 8% overdrachtsbelasting betalen als ze de woning als beleggingsobject gaan gebruiken. Bijvoorbeeld als ze het huis verhuren. De overheid wil met deze maatregel starters en doorstromers meer kansen geven op de woningmarkt.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd over de wijzigingen binnen de hypotheekmarkt voor 2021. Wanneer u nog vragen heeft over bovenstaande, over het kopen van een woning of het oversluiten van uw hypotheek dan vernemen/horen wij dat graag van u. U kunt onze eenvoudig bereiken via de e-mail op info@overwater-hypotheek.nl of bel ons op 0186-820000. a

Ontdek nu ook onze App

Met onze App heeft u in een handomdraai alle belangrijke informatie bij de hand. Meld direct uw schade of plan zelf een afspraak in.

Blijf op de hoogte

Door onze nieuwsbrief houden wij onze bestaande en toekomstige relaties op de hoogte van de ontwikkeling van ons kantoor en ons vakgebied.