Terug

Keuzemogelijkheden in de Wet Toekomst Pensioenen

U zal er vast al over gehoord of gelezen hebben: de vernieuwing van het pensioenstelsel in Nederland. Hier wordt al jaren aan gewerkt en momenteel ligt het wetsvoorstel ter behandeling in de Tweede Kamer. Op dit moment is nog onduidelijk of deze wet doorgang zal vinden maar een aantal zaken is al wetgeving. Vanaf 1 juli 2023 wordt het o.a. mogelijk om maximaal 10% van het opgebouwde pensioenkapitaal ineens uit te laten keren bij pensionering (ook wel lump-sum genoemd door uw pensioenuitvoerder).

Opname bedrag ineens
Het klinkt heel aantrekkelijk om als u met pensioen gaat, ineens te kunnen beschikken over 10% van het kapitaal in uw pensioenpot. Het bedrag mag namelijk vrij besteed worden waardoor bijvoorbeeld die prachtige reis na uw pensionering een stuk makkelijker te realiseren is. U kunt ook uw hypotheek of andere schulden aflossen of wilt u toch die mooie camper kopen?
Er is wel een aantal aandachtspunten waar u rekening mee moet houden. Het bedrag wat u ineens opneemt, wordt direct belast met loonheffing. Dit kan belastingtechnisch gevolgen hebben als u op uw pensioendatum de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt. Pas vanaf deze leeftijd is de belastingdruk in de 1e schijf lager en betaalt u minder heffing over het bedrag. Het moment van opname van het bedrag kan dus verschil maken.

Regels om rekening mee te houden
Als u gebruik maakt van de lump-sum, vervalt de optie om bij uw pensioenuitkering te kiezen voor de hoog/laag regeling (pensioen dat eerst hoger is en daarna lager). Ook de partner moet instemmen met de afkoop als het bedrag van het nabestaandenpensioen hierdoor lager wordt.

Er kunnen ook fiscale gevolgen zijn als u in de lagere of middeninkomens valt. Het bedrag ineens wordt bij uw inkomen opgeteld waardoor er een kans is dat uw recht op toeslagen lager wordt.

Realiseer u goed dat na opname van dit bedrag er minder geld in uw pensioenpot zit waardoor de pensioenuitkering die u gaat ontvangen lager wordt. De pensioenuitkering die resteert na afkoop moet minimaal een bedrag van € 520,35 per jaar (2022) bedragen. Is het bedrag wat overblijft, voldoende voor uw uitgaven en vaste lasten in de toekomst? Of moet u dan op een houtje bijten?

Passende begeleiding
Kortom: er is meer keuze als u met pensioen gaat maar tegelijk wordt het moeilijker om een zorgvuldig besluit te nemen. Laat u goed informeren wat uw mogelijkheden zijn en wat de financiële gevolgen in uw persoonlijke situatie zijn. Wij helpen u graag bij het maken van de juiste keuzes. Neem hiervoor gerust contact met ons op via 0186-820000 of mail naar: annemiek@overwater-pensioen.nl.

Meer over Overwater hypotheken

Ontdek nu ook onze App

Met onze App heeft u in een handomdraai alle belangrijke informatie bij de hand. Meld direct uw schade of plan zelf een afspraak in.

Blijf op de hoogte

Door onze nieuwsbrief houden wij onze bestaande en toekomstige relaties op de hoogte van de ontwikkeling van ons kantoor en ons vakgebied.