Terug

Is uw RI&E nog up-to-date?

Iedere ondernemer met personeel is wettelijk verplicht om er eentje te hebben: een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie, ofwel RI&E. In een RI&E brengt u in kaart welke risico’s werknemers lopen bij hun werkzaamheden. In het bijbehorende plan van aanpak geeft u ook aan hoe u deze risico’s gaat aanpakken.

Het uitvoeren van een RI&E is een verplichting vanuit de Arbowet en houdt in dat u op een gestructureerde manier alle gezondheids- en veiligheidsrisico’s in uw organisatie in kaart brengt. Denk aan snijgevaar bij machines of valgevaar bij werken op hoogte, maar ook aan langdurige blootstelling aan hoge werkdruk of blootstelling aan, op termijn, gevaarlijke stoffen. Ook de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus horen thuis in de RI&E. Bij inventariseren stopt het niet: er moet vervolgens uiteraard ook een plan komen om de risico’s te verkleinen door preventie.

Verzekeringen
Het naleven van de RI&E verplichting is ook belangrijk voor uw zakelijke verzekeringen. Verzekeraars gaan er van uit dat u zich houdt aan de wettelijke verplichtingen. Bovendien speelt preventie ook bij verzekeringen een grote rol. De RI&E komt met name in beeld bij verzuimverzekeringen en werkgeversaansprakelijkheid en niet-naleving ervan kan invloed hebben op de dekking.

Een belangrijk risico is het niet of beperkt uitkeren bij schade. Stel dat je bij een bedrijfsongeval als werkgever aansprakelijk bent. In dat geval kan de verzekeringsmaatschappij controleren in hoeverre de RI&E actueel is en is nageleefd. Als dit niet in orde is zal de verzekeringsmaatschappij beperkt of zelfs niet uitkeren op je aansprakelijkheidsverzekering.

Vragen?
Wij hopen u met bovenstaande tips en informatie voldoende te hebben geïnformeerd. Wanneer u nog vragen heeft over uw RI&E of de mogelijke gevolgen voor uw verzekeringen dan vernemen wij dat graag. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via info@overwater-assurantie.nl, te bellen naar 0186-820000 of door contact op te nemen met uw adviseur

Ontdek nu ook onze App

Met onze App heeft u in een handomdraai alle belangrijke informatie bij de hand. Meld direct uw schade of plan zelf een afspraak in.

Blijf op de hoogte

Door onze nieuwsbrief houden wij onze bestaande en toekomstige relaties op de hoogte van de ontwikkeling van ons kantoor en ons vakgebied.