Terug

Informatie over uw verzekeringen en de oorlog in Oekraïne

De oorlog in Oekraïne zorgt voor veel onzekerheid. Uiteraard in Oekraïne, maar ook in Nederland. Deze onzekerheid heeft vanzelfsprekend impact op alle markten, ook in de verzekerings- en pensioenmarkt. Via deze nieuwsbrief willen wij u informeren over de aanpassingen als gevolg van de oorlog en de daaruit vloeiende ontstane vluchtelingenstroom.

Opvang vluchtelingen en aansprakelijkheid
Voor alle verzekeraars waarmee wij samenwerken geldt dat deze hebben aangegeven wanneer vluchtelingen bij u inwonen of wanneer u vluchtelingen op een andere wijze ondersteunt met een verblijfplaats (woningen, vakantiehuisjes en (sta)caravans) dit geen invloed heeft op uw verzekering. Ook als uw verzekering is gebaseerd op de hoedanigheid alleenstaand.

Daarnaast biedt de aansprakelijkheidsverzekering dekking voor logés die u in huis heeft, wanneer zij geen eigen verzekering hebben die aansprakelijkheid dekt. Oekraïense burgers worden in deze situatie gezien als logés. Zij zijn daarom gedekt op uw aansprakelijkheidsverzekering.

Indien u één of meerdere Oekraïense vluchtelingen heeft opgevangen, dan is het belangrijk dat wij op de hoogte zijn van deze opvang. Graag zouden wij u willen vragen dit door te geven aan ons.

Transport- & Cyberverzekeringen
Ook de transportsector heeft te maken met de inval van Rusland in Oekraïne en het afsluiten van het luchtruim, waterwegen en grenzen. Security officers van rederijen krijgen vanuit de kustwacht direct signalen door vanuit het ministerie over aanvullende maatregelen die gelden bij een verhoging van het dreigingsniveau. Oekraïne is voor zeeschepen inmiddels afgesloten gebied. De in goederentransportverzekeringen gebruikelijke oorlogsclausule (M3) is in werking getreden.

De dekking voor het oorlogsrisico (M3) verzekert de lading aan boord van zeeschepen en vliegtuigen die overvallen worden door oorlog. Nieuw transport naar het oorlogsgebied is risicovol en de oorlog is nu geen onvoorziene situatie meer. De verzekeraars zien het als hun maatschappelijke verantwoordelijkheid om overzicht te hebben op het vervoer van hun klanten dat richting het oorlogsgebied vertrekt.

Cyberverzekeringen richten zich niet specifiek op bedreigingen uit een land of regio en kennen daardoor in de regel geen specifieke uitsluiting(en). Maar, ‘oorlog’ kan in sommige gevallen opgenomen zijn als uitsluiting.

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) houdt er rekening mee dat Nederland getroffen kan worden door de oorlog in Oekraïne. De NCTV denkt dan bijvoorbeeld aan cyberaanvallen die communicatiesystemen van banken, ziekenhuizen, energie-infrastructuur of andere vitale systemen kunnen raken.

Vanwege de ontwikkelingen in en rond Oekraïne heeft het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) een advies verspreid met een aantal ‘hapklare’ handelingsperspectieven die zowel van toepassing kunnen zijn op verzekeraars zelf als op hun (klein)zakelijke klanten. Veel nuttige en begrijpelijke preventietips zijn te vinden op de website van het Digital Trust Center (DTC).

Meer informatie?
Wilt u meer weten over gevolgen van de oorlog in Oekraïne en de gevolgen hiervan voor onze diensten? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer: 0186-820000 of per e-mail: info@overwater-advies.nl

Meer over Overwater Verzekeringen

Ontdek nu ook onze App

Met onze App heeft u in een handomdraai alle belangrijke informatie bij de hand. Meld direct uw schade of plan zelf een afspraak in.

Blijf op de hoogte

Door onze nieuwsbrief houden wij onze bestaande en toekomstige relaties op de hoogte van de ontwikkeling van ons kantoor en ons vakgebied.