Terug

Hoe goed bent u verzekerd?

Is dit een vraag waar u geen exact antwoord op heeft? Dan is het verstandig een adviesgesprek aan te gaan met uw verzekeringsadviseur. U weet dan waar u aan toe bent, voordat er een schade ontstaat.

Een goed verzekeringspakket is bij een calamiteit van groot belang voor uw bezittingen, zowel voor uw particuliere als zakelijke bezittingen.

Prijsontwikkeling
De prijsstijgingen van materialen en uurlonen zijn fors door diverse oorzaken. Bij een schade is helaas het verzekerde bedrag soms (veel) te laag. Daardoor kan er onvoldoende schadeloos gesteld worden. Dit leidt dan tot onvrede, die voorkomen had kunnen worden.

In dit artikel beperk ik me tot de verschillende manieren waarop je materiële zaken kunt verzekeren, zodat eventuele tegenvallers (bijvoorbeeld onderverzekering) voorkomen kunnen worden.

Verschillende manieren om te verzekeren:

  • Er kan door uzelf een bedrag gekozen worden om te verzekeren zonder verdere onderbouwing. Dit noemen we een zogenaamde ‘open polis’. Dit kan voor gebouwen en voor de inhoud van de gebouwen (inboedel / inventaris). Pas bij schade zal blijken of de verzekerde bedragen goed genoeg zijn of tekort schieten om schadeloos gesteld te kunnen worden.
  • Er kan getaxeerd worden. De verzekeraar houdt zich bij schade aan de bedragen uit het taxatierapport. Een taxatie van de (herbouw)waarde kan gedaan worden voor gebouwen en voor de inhoud van gebouwen (inventaris). Bij schade houdt de verzekeraar de getaxeerde waarde aan. De geldigheid van de taxatie is drie jaar. Bij gebouwen kan door toepassing van de herbouwwaarde-index de geldigheid toenemen naar zes jaar. De getaxeerde bedragen bepalen het maximum van een eventuele schade-uitkering.
  • Er kan een waardebepaling gemaakt worden. Hiermee wordt garantie tegen onderverzekering verkregen. Deze methode geeft bij onverhoopte schade de garantie dat u schadeloos gesteld wordt, zelfs als het schadebedrag uitkomt boven het verzekerde bedrag op de polis.

Onderverzekering
Ondanks de hierboven genoemde mogelijkheden die er zijn om te voorkomen dat een verzekeraar een beroep kan doen op onderverzekering bij schade, komt onderverzekering helaas nog steeds voor. Het gevolg is dat een verzekerde zijn of haar schade niet volledig vergoed krijgt.

Wanneer ben je onderverzekerd?
Bijvoorbeeld: uw pand is verzekerd voor € 400.000,-. Er is brand geweest, opgeruimd en herbouwd en de schade blijkt € 500.000,- te zijn. U komt een bedrag van € 100.000,- tekort bij deze schade.

Nu als voorbeeld een stormschade. De schade-expert schat de schade op € 50.000,-. Uw pand is verzekerd voor € 400.000,- maar de werkelijke herbouwwaarde bedraagt € 500.000,-. U krijgt in dit geval € 4/5e van het schadebedrag uitgekeerd (min het eventuele eigen risico).

Meer weten?
Heeft u vragen over uw verzekeringspakket of wilt u een adviesgesprek? Neem dan contact op via 0186-820000 of mail naar p.francke@overwater-assurantie.nl.

Meer over Overwater Verzekeringen

Ontdek nu ook onze App

Met onze App heeft u in een handomdraai alle belangrijke informatie bij de hand. Meld direct uw schade of plan zelf een afspraak in.

Blijf op de hoogte

Door onze nieuwsbrief houden wij onze bestaande en toekomstige relaties op de hoogte van de ontwikkeling van ons kantoor en ons vakgebied.