Hippische bedrijfsschadeverzekering

Een bedrijfsschadeverzekering voor hippische activiteiten is bedoeld voor bedrijven in de hippische sector die afhankelijk zijn van de continuïteit van hun bedrijfsvoering. Hierbij kun je denken aan pensionstallen, manegehouders, instructeurs en trainers.

De verzekering dekt de financiële gevolgen van bedrijfsstilstand als gevolg van schade aan de bedrijfsgebouwen, inventaris of andere bedrijfsmiddelen. Hieronder valt bijvoorbeeld schade als gevolg van brand, storm, diefstal of waterschade.

De bedrijfsschadeverzekering vergoedt de gederfde inkomsten en de extra kosten die nodig zijn om het bedrijf weer op te starten na een gedekte schade. Dit kunnen bijvoorbeeld kosten zijn voor tijdelijke huisvesting van de paarden of het inhuren van vervangend personeel.

Het is belangrijk om de verzekerde bedragen goed af te stemmen op de werkelijke situatie van het bedrijf, zodat de verzekering voldoende dekking biedt bij een eventuele schade. Het is daarom verstandig om samen met een verzekeringsadviseur te kijken naar de specifieke risico's en behoeften van het bedrijf en op basis daarvan een passende bedrijfsschadeverzekering af te sluiten.