Hippische aansprakelijkheidsverzekering

Een aansprakelijkheidsverzekering voor hippische activiteiten is bedoeld voor eigenaren van paarden, pensionstallen, manegehouders, instructeurs, trainers en andere personen die betrokken zijn bij de hippische sector. Deze verzekering biedt dekking voor schade die wordt veroorzaakt aan derden tijdens de uitoefening van hippische activiteiten, zoals bijvoorbeeld bij het berijden, mennen of longeren van paarden.

Hieronder vallen bijvoorbeeld situaties waarin een paard uitbreekt en schade veroorzaakt aan een auto of persoon, of wanneer iemand ten val komt tijdens een paardrijles en daarbij letsel oploopt. De verzekering dekt dan de kosten van de schadevergoeding die aan de benadeelde partij moet worden betaald.

Het is belangrijk om op te merken dat een aansprakelijkheidsverzekering voor hippische activiteiten niet hetzelfde is als een paardenverzekering. Een paardenverzekering dekt kosten die ontstaan als gevolg van letsel of ziekte van het paard zelf, terwijl een aansprakelijkheidsverzekering zich richt op schadeclaims van derden (kan ook personeel zijn of jezelf). Het is verstandig om zowel een paardenverzekering als een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten als je betrokken bent bij de hippische sector.