Terug

Het belang van het tijdig laten keuren van uw zonnestroominstallaties

Zonnepanelen zijn hot. Rij een willekeurige straat in Nederland in en ze staan er: de bestelbusjes van installatiebedrijven. Met de groei van het aantal zonnepanelen in Nederland is het voor de verzekeraars ook duidelijk geworden welke risico’s hieraan zijn verbonden. Naar aanleiding van de toename van het aantal schades door zonnestroominstallaties is op initiatief van het Verbond van Verzekeraars, brancheorganisaties en inspectiebedrijven een inspectie van PV-installaties ontwikkeld. Deze inspectie is als certificatieregeling ondergebracht bij SCIOS als Scope 12.

EBI & PI
De Scope 12-inspectie kent een onderscheid in een Eerste of Bijzondere Inspectie (EBI) en Periodieke Inspectie (PI). De werkzaamheden van de inspecties verschillen. De EBI moet uitgevoerd worden door een daarvoor gekwalificeerde persoon die werkzaam is bij een SCIOS-gecertificeerd bedrijf. Bij de EBI worden een aantal zaken onderzocht die niet telkens bij een PI herhaald hoeven te worden. U kunt hierbij denken aan de draagkracht van de dakconstructie. Voldoet de installatie aan de geldende normen en de instructies van de fabrikant? Zijn de leg- en ballastplannen juist toegepast? De EBI is vooral gericht op de kwaliteit van de aanleg en wordt uitgevoerd na de installatie van het systeem.

Bij de Periodieke Inspectie (PI) wordt vooral de conditie van de installatie beoordeeld. Aandachtspunten hierbij zijn onder andere:

  • Controleren van de tekeningen en documenten;
  • Visuele controle van de installatie aan de hand van de tekeningen en documenten;
  • Uitvoeren van elektrische metingen;
  • Meten van de zonnestraling;
  • Controleren van de optimale positie en hellingshoek van de PV-panelen

Voor beide type keuringen geldt dat als er constateringen zijn gedaan deze hersteld dienen te worden door de installateur. Zodra de constateringen worden gemeld als hersteld, kunnen wij een herinspectie laten uitvoeren of er volstaat een herstelverklaring van de installateur.

Geconstateerde gebreken – Ernstige risico’s

Onlangs hebben wij onze installatie laten keuren door een SCIOS Scope 12 gecertificeerde inspecteur. Hieruit zijn een aantal bevindingen naar voren gekomen die deels te wijten zijn aan de inmiddels ingestelde richtlijnen en deels voorkomen hadden worden met de plaatsing van de panelen en de omvormers.

Uit een ander recent keuringsrapport van één van onze relaties kwamen dusdanig veel bevindingen naar voren. Deze zijn geclassificeerd als een ernstig risico (R2). Het gevolg is dat de installatie op advies van de inspecteur op dit moment staat uitgeschakeld tot de geconstateerde bevindingen zijn hersteld.

https://overwater-advies.nl/wp-content/uploads/PV-1.png

Vragen en/of advies?

Uit bovenstaande blijkt duidelijk het belang van het tijdig laten keuren van de zonnestroominstallaties. Wilt u meer weten over dit onderwerp of andere diensten van ons bedrijf? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer: 0186-820000 of per e-mail: info@overwater-assurantie.nl.

https://overwater-advies.nl/wp-content/uploads/PV.png

Ontdek nu ook onze App

Met onze App heeft u in een handomdraai alle belangrijke informatie bij de hand. Meld direct uw schade of plan zelf een afspraak in.

Blijf op de hoogte

Door onze nieuwsbrief houden wij onze bestaande en toekomstige relaties op de hoogte van de ontwikkeling van ons kantoor en ons vakgebied.