Terug

Het ‘Bedrag Ineens’

Wat doet u als u de mogelijkheid heeft om maximaal 10 procent van uw pensioenkapitaal direct op uw rekening gestort te krijgen? Gaat u een mooie reis maken, een (andere) auto aanschaffen of (een deel van) de hypotheek aflossen?

Vanaf 1 januari 2023 mogen pensioendeelnemers eenmalig op pensioendatum tot 10 procent van hun opgebouwde pensioenkapitaal opnemen. Dit is een vorm van afkoop van pensioen en wordt het Bedrag Ineens genoemd.

Wat zijn de voorwaarden?

  • Afkoop is een recht van de deelnemer. Mocht u hier gebruik van willen maken, dan is de pensioenuitvoerder verplicht om hieraan mee te werken;
  • U mag maximaal 10 procent van de waarde van de opgebouwde aanspraken op ouderdomspensioen opnemen, maar een lager percentage mag natuurlijk ook;
  • Het Bedrag Ineens kunt u combineren met het vervroegen van uw pensioen. Echter, het is niet mogelijk om de afkoop te combineren met een hoog/laag pensioen. Een hoog/laag pensioen heeft namelijk hetzelfde effect. U geniet ook eerder van een deel van uw pensioen;
  • De hoogte van het pensioen dat na de afkoop overblijft, moet meer zijn dan de afkoopgrens voor kleine pensioenen. Voor 2021 bedraagt deze grens € 503,24 bruto per jaar;
  • Als door de afkoop het partnerpensioen lager wordt, is de toestemming van uw partner nodig.

Wat zijn de voordelen?
Het grote voordeel is flexibiliteit. U heeft meer zeggenschap over de manier van uitkering van uw pensioen vanaf uw pensioendatum.

Wat zijn de nadelen?
Het opnemen van het Bedrag Ineens zorgt ervoor dat de pensioenuitkering daalt. Neemt u te veel op uit de pensioenpot, dan heeft u later wellicht niet meer de gewenste levensstandaard.
Daarbij wordt dit bedrag direct belast met loonbelasting. Dit kan zorgen voor een hoger belastbaar jaarinkomen en een eventuele wijziging van belastingschijf. Ook kan de stijging van het jaarinkomen gevolgen hebben voor toeslagen die u ontvangt.

Uitstellen opname Bedrag Ineens
Het is daarom mogelijk om het Bedrag Ineens uit te stellen. De uitstelmogelijkheid voorkomt dat sommige deelnemers meer belasting zouden betalen over de afkoop, dan andere deelnemers met een andere geboortedatum.

Is het Bedrag Ineens iets voor u?
Of gebruikmaken van het Bedrag Ineens voor u aantrekkelijk is, hangt af van een aantal factoren. Hoeveel pensioen gaat u ontvangen en op welke leeftijd? Is dit genoeg voor de levensstandaard die u voor ogen heeft? Hoeveel pensioen blijft er na het Bedrag Ineens nog over? Is het voor u verstandig om het Bedrag Ineens uit te stellen?

Wij helpen u graag bij het in kaart brengen van uw pensioensituatie en het beantwoorden van uw vragen. U kunt contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar info@overwater-pensioen.nl.

Meer over Overwater pensioenen

Ontdek nu ook onze App

Met onze App heeft u in een handomdraai alle belangrijke informatie bij de hand. Meld direct uw schade of plan zelf een afspraak in.

Blijf op de hoogte

Door onze nieuwsbrief houden wij onze bestaande en toekomstige relaties op de hoogte van de ontwikkeling van ons kantoor en ons vakgebied.