Terug

Helderheid over pensioen

Helderheid verschaffen over het pensioen. Dat is altijd goed om te doen en na deze stappen weet u precies hoe uw pensioen ervoor staat.

1. Het begint met overzicht

Hoe eerder men begint, hoe beter men de eigen pensioensituatie naar de hand kan zetten. Op de website Mijnpensioenoverzicht.nl staat een handig overzicht van al uw opgebouwde pensioenen, inclusief de AOW. Zo is eenvoudig na te gaan hoeveel geld straks te verwachten is. Extra pensioen, bijvoorbeeld via banksparen of een lijfrente, is hier overigens nog niet op te vinden. Wel opletten: want wie in het verleden gescheiden is, kan mogelijk een deel van het pensioen moeten afstaan aan de ex-partner. Ook de AOW-leeftijd is iets om rekening mee te houden. Die ligt nu op 67 jaar vanaf 2024. Maar het kan goed zijn dat u pas op latere leeftijd AOW krijgt. Deze is namelijk gekoppeld aan de levensverwachting. Op de site van de Sociale Verzekeringsbank, Svb.nl, is uw verwachte AOW-leeftijd op te vragen.

2. Waar spaart u naar toe?

Het pensioen kan mee- of tegenvallen. Als u daarop wilt anticiperen, is het belangrijk na te gaan wat precies uw verwachtingen zijn na uw pensioen. Het is niet zo dat per se hetzelfde inkomen nodig is. Dit ligt helemaal aan uw situatie en wensen. Mensen die een hypotheek aflossen, krijgen later te maken met minder woonlasten. Aan de andere kant zijn er mensen met een aflossingsvrije hypotheek die niets aflossen. Zij krijgen bij het wegvallen van de hypotheekrenteaftrek na dertig jaar wellicht te maken met hogere woonlasten. Om maar aan te geven: een uitgavenpatroon kan veranderen.

3. Keuzes maken of bijstellen

Werknemers die pensioen opbouwen via een beschikbare premieregeling, krijgen mogelijk te maken met een tegenvallend pensioen. Dit pensioen is namelijk gekoppeld aan de marktrente en die staat erg laag. Het pensioen van veel Nederlanders is geregeld via een pensioenfonds zoals ABP (overheid en onderwijs) of Zorg en Welzijn (zorgsector). Voor hen is de lage rentestand een minder grote bedreiging. Wie vindt dat zijn pensioen tegenvalt, heeft een aantal mogelijkheden om extra geld opzij te zetten. Dit varieert van sparen op een spaarrekening tot sparen in een privépensioen (lijfrente).

4. Eerder stoppen of langer doorwerken?

In de regel geldt: hoe hoger het inkomen en hoe langer wordt doorgewerkt, hoe hoger het pensioen. Wie eerder wil stoppen met werken, bouwt dus minder op. Voor elk jaar dat iemand eerder stopt, gaat er zo’n acht procent van het pensioen af en vice versa. Om eerder te stoppen met werken is dus een flinke pensioenpot nodig. Beschikt u daarentegen over eigen vermogen, dan is dit geld mogelijk te gebruiken om eerder met pensioen te gaan. Blijkt een vervroegd pensioen niet haalbaar, dan is deeltijd pensioen mogelijk een optie. U gaat dan parttime werken en parttime met pensioen.

Ontdek nu ook onze App

Met onze App heeft u in een handomdraai alle belangrijke informatie bij de hand. Meld direct uw schade of plan zelf een afspraak in.

Blijf op de hoogte

Door onze nieuwsbrief houden wij onze bestaande en toekomstige relaties op de hoogte van de ontwikkeling van ons kantoor en ons vakgebied.