Terug

Column: John Ruizeveld

Waarschijnlijk heeft u de eerste tractoren, shovels of graafmachines al gezien met een kenteken. Na 1 januari 2022 mogen tractoren, rijdende werktuigen (MMBS’en) en getrokken materieel alleen nog op de openbare weg als ze bij de RDW geregistreerd zijn. De komende maand kan een voertuig nog eenvoudig geregistreerd worden via de website van de RDW.

Registratieplicht
Zowel bestaande als nieuwe (land) bouwvoertuigen (tractoren, shovels, mobiele kranen, combines, e.d.) die op de openbare weg komen, dienen geregistreerd te worden bij de RDW. Tot 1 januari 2022 geldt een overgangsregeling waarbij bestaande (land)bouwvoertuigen via de website van de RDW kunnen worden geregistreerd. De kosten hiervan bedragen € 18,00 per voertuig. Op het moment dat het voertuig geregistreerd is, is het opgenomen in het kentekenregister.

Na 1 januari 2022 dient het voertuig gekeurd en beoordeeld te worden door de RDW voordat het in aanmerking komt voor registratie. De kosten van deze keuring bedragen naar verwachting € 140,00. Als de RDW het landbouwvoertuig in haar bestand opgenomen heeft, wordt er een kentekenbewijs afgegeven. Van de eigenaar wordt verwacht dat hij dit vervolgens binnen enkele dagen doorgeeft aan zijn tussenpersoon of verzekeraar. Er wordt een polis opgemaakt waarop het kenteken vermeld staat en de RDW wordt op de hoogte gesteld dat de verzekeraar dit landbouwvoertuig verzekerd heeft. Formeel moet dit binnen 28 dagen na afgifte kenteken geregeld zijn. Een te late aanmelding bij de RDW kan uiteindelijk leiden tot een boete, één via de RDW en één bij een mogelijke aanhouding door de politie. Beiden voor het onverzekerd rijden.

Wat is er nu al gekentekend?
Volgens de RDW was begin november in Nederland ongeveer 66% van de te registreren voertuigen voorzien van een kenteken, maar er zijn sterke verschillen waar te nemen per provincie (44% tot 84%). Zuid-Holland zit daarbij in de achterhoede. In onze mooie provincie moet de helft nog van een kenteken voorzien worden. Ook als er gekeken wordt naar het soort voertuig, blijkt het percentage gekentekende voertuigen te verschillen. Waar het aantal tractoren, (land)bouwaanhangwagens en getrokken materieel goed op schema zit, loopt het aantal registraties voor rijdende werktuigen nog flink achter. Oftewel er is werk aan de winkel, want 1 januari 2022 komt er aan!

Wilt u meer weten over dit onderwerp of andere diensten van ons bedrijf dan bent u van harte welkom bij ons op kantoor of mail naar info@overwater-assurantie.nl.

Meer over Overwater verzekeringen

Ontdek nu ook onze App

Met onze App heeft u in een handomdraai alle belangrijke informatie bij de hand. Meld direct uw schade of plan zelf een afspraak in.

Blijf op de hoogte

Door onze nieuwsbrief houden wij onze bestaande en toekomstige relaties op de hoogte van de ontwikkeling van ons kantoor en ons vakgebied.