Terug

Een vast contract is niet langer heilig bij een hypotheekaanvraag met NHG

In het verleden vormde een vast contract een belangrijke houvast bij het beoordelen van een hypotheekaanvraag. Hierdoor was het voor mensen zonder vast contract niet eenvoudig om een hypotheek te krijgen. Innovaties op het gebied van data analyse en digitalisering zorgen er echter voor dat er steeds meer mogelijk is op het gebied van inkomensbepaling.

Een variabel inkomen maakt het beoordelen van een financieringsaanvraag lastiger. Het is daarom niet vreemd dat de risicobeoordeling bij mensen met een flexibel inkomen hoger ligt. Dit wil niet zeggen dat het risico ook echt hoger is. Gelukkig ontwikkelen spelers in de markt nieuwe beoordelingsmogelijkheden voor bijvoorbeeld de ondernemers en flexwerkers.

Zo moesten ondernemers vroeger drie jaar actief zijn voordat ze in aanmerking kwamen voor een hypotheek. In 2016 werd de “Inkomensverklaring Ondernemer geïntroduceerd, waardoor één volledig boekjaar nu voldoende is om een inkomen te bepalen. Dit vergroot de kansen voor startende ondernemers. Wel houden de marktpartijen in de gaten of dit hogere risico’s met zich meebrengt. Vooralsnog blijkt niet dat startende ondernemers risicovoller zijn dan medewerkers in vaste dienst.

Toekomstgericht beoordelen
De Nederlandse arbeidsmarkt is aan het veranderen en het aantal mensen met een flexibel dienstverband neemt al jaren toe. De beoordeling van een financieringsaanvraag verschuift van vast inkomen naar een combinatie van iemands inkomen, uitgavenpatroon en toekomstperspectief.

Zo werkt de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) mee aan een pilot met de “Arbeidsmarktscanvoor mensen in loondienst zonder uitzicht op een vaste aanstelling. Bij deze toetsingsmethode gaat het niet alleen om het huidige arbeidscontract en inkomen. Ze kijken hierbij ook naar het perspectief op de arbeidsmarkt. De scan geeft met een score aan hoe groot de kans is dat iemand de komende jaren aan het werk kan blijven.

Voor uitzendkrachten is de Perspectiefverklaringgeïntroduceerd. Dit is een vergelijkbare methode als de Arbeidsmarktscan waarbij ze kijken naar de kans dat iemand aan het werk kan blijven. De nieuwe toetskaders worden door NHG ondersteund en ook steeds meer geldverstrekkers accepteren de nieuwe mogelijkheden voor niet NHG hypotheken.

Ontwikkelingen in de markt
De maatschappij en woningmarkt blijven zich continu ontwikkelen en nieuwe situaties vragen om nieuwe oplossingen, toetskaders en financieringsvormen.  Door de gevolgen van het coronavirus werden met name ondernemers en flexwerkers hard geraakt. Hier ontwikkelden betrokken partijen gelijk nieuwe spelregels voor. Omdat het belangrijk is dat mensen met een tijdelijke inkomstendip – bijvoorbeeld omdat de kapperszaak dicht moest – hier niet nog jaren last van houden bij de hypotheekaanvraag.  Daarom is er voor gezorgd dat een “tijdelijke inkomensdaling onder voorwaarden minder zwaar wordt beoordeeld bij een hypotheekaanvraag.

De NHG werkt samen met andere partijen permanent aan de ontwikkeling van oplossingen waar de markt om vraagt. Helaas zijn er ook uitdagingen die niet op korte termijn opgelost kunnen worden, zoals de schaarste aan woningen. Toch blijven ze samen met de markt en overheid op zoek naar manieren om een positieve impact op de woningmarkt te maken.

Vragen
Heeft u vragen of wilt u een vrijblijvend een afspraak maken met een van onze adviseurs dan kunt u ons bellen via 0186-820000 of stuur een e-mail naar: info@overwater-hypotheek.nl

Meer over Overwater hypotheken

Ontdek nu ook onze App

Met onze App heeft u in een handomdraai alle belangrijke informatie bij de hand. Meld direct uw schade of plan zelf een afspraak in.

Blijf op de hoogte

Door onze nieuwsbrief houden wij onze bestaande en toekomstige relaties op de hoogte van de ontwikkeling van ons kantoor en ons vakgebied.