Terug

Een jaar vol uitdagingen

Terugkijkend op 2021 was het wederom een jaar waarin Covid-19 een streep heeft gezet door diverse activiteiten die altijd zo vanzelfsprekend waren. Netwerkbijeenkomsten werden afgelast, digitale afspraken die door het jaar heen werden afgewisseld met fysieke afspraken, presentaties werden verzet en op digitale wijze vormgegeven en het Oldtimer Festival in september (normaal gesproken het laatste weekend van juli) kon niet doorgaan. Ook was het voor mij en onze medewerkers een uitdaging om een goede balans te vinden tussen thuis en op kantoor werken.

Gelukkig hebben wij wel onze werkzaamheden voor het grootste deel kunnen uitvoeren en was het fijn (ook al was het wel digitaal) contact te onderhouden met onze klanten en met hen wijzigingen en nieuwe risico’s met betrekking tot de verzekeringsportefeuille af te stemmen.

Opvallend veel in het nieuws in 2021 was toch wel het cyberrisico en onze klanten hierover informeren was geen overbodige luxe. Het is een risico dat serieus genomen moet worden en naast brand- en diefstalschade zeker de aandacht moet krijgen. Veel bedrijven en particulieren hebben er inmiddels direct en indirect wel mee te maken gehad.

Daarnaast was het reizen naar vakantielanden in verschillende periodes van het jaar toch wel beperkt. Vakanties moesten worden uitgesteld of konden net wel doorgaan. Dit alles afhankelijk van de periode waarin wij te maken hadden met de beperkende overheidsmaatregelen vanwege Covid-19. Het hanteren van verschillende voorwaarden bij de diverse verzekeraars maakten het er ook niet overzichtelijker op om op een eenduidige wijze onze klanten te informeren.

In juni 2021 heeft het noodweer grote wateroverlast veroorzaakt in diverse regio’s in Nederland. Ook hier wijzen de neuzen van de verzekeraars niet één kant op wat bijzondere discussies kan opleveren. Naast cyber zal het overstromingsrisico een onderwerp zijn waar wij in 2022onze klanten nader over zullen informeren. Ook in de maandelijkse column zullen wij u op de hoogte houden van de diverse actualiteiten die spelen op het gebied van verzekeringen, pensioenen en hypotheken.

Het jaar 2022 is weer gestart en ik hoop van harte dat er in 2022 een duidelijk plan komt hoe wij als samenleving en als bedrijf moeten gaan leven met het Covid gebeuren, waardoor wij onze verzekerings-, pensioen- en hypotheekactiviteiten weer op een plezierige wijze in goede gezondheid kunnen uitvoeren.

Wilt u meer weten over deze onderwerpen of andere diensten van ons bedrijf neem dan contact met ons op via 0186 820000 of mail naar: astrid@overwater-assurantie.nl.

Meer over Overwater verzekeringen

Ontdek nu ook onze App

Met onze App heeft u in een handomdraai alle belangrijke informatie bij de hand. Meld direct uw schade of plan zelf een afspraak in.

Blijf op de hoogte

Door onze nieuwsbrief houden wij onze bestaande en toekomstige relaties op de hoogte van de ontwikkeling van ons kantoor en ons vakgebied.