Terug

Duurzaam pensioen?

Het voornaamste doel van pensioenbeleggingen is een zo hoog mogelijke opbrengst behalen. Iedereen wil immers een zo goed mogelijk pensioen. Dit mag echter niet ten koste gaan van mens en milieu. In ons advies aan zowel particulieren als werkgevers nemen wij, indien gewenst, de duurzaamheid van de verzekeraars mee. De mate van duurzaamheid van pensioenverzekeraars en hun beleggingen wordt dan ook steeds belangrijker bij pensioenadvies. Maar hoe duurzaam zijn pensioenverzekeraars nu eigenlijk? Om deze vraag te beantwoorden is het beleggingsbeleid van de drie grootste pensioenverzekeraars van Nederland bekeken.

Nationale-Nederlanden (NN)
Het doel van NN is om de CO2-uitstoot van ons beleggingsportfolio te verlagen tot netto-nul emissies in 2050. Hiermee willen we bijdragen aan de doelstellingen van het klimaatakkoord om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden Celsius. NN wil hieraan bijdragen door:

 • te investeren in groene beleggingen zoals groene obligaties en stappen te zetten tegen de meest vervuilende industrieën, waaronder thermische kolen;
 • hun invloed als institutionele belegger te gebruiken om partijen waarin ze investeren te overtuigen om hun CO2-uitstoot te reduceren;
 • transparant te zijn over wat ze doen, bijvoorbeeld door op jaarlijkse basis hun CO2-voetafdruk te rapporteren.

A.s.r.
A.s.r. toetst de bedrijven waarin ze beleggen op 5 punten, namelijk:

 • Milieu;
 • Arbeidsomstandigheden;
 • Mensenrechten;
 • Ethiek;
 • Sociaal en integer handelen van het bestuur.

Net als NN proberen zij hun invloed te gebruiken om de uitstoot te verminderen: “We beleggen ook in grote bedrijven uit verschillende sectoren, zoals bijvoorbeeld de energie-, transport- en autosector. Daar zitten ook bedrijven tussen die nog wel een groot deel van hun omzet halen uit bijvoorbeeld fossiele grondstoffen als olie en gas. Zulke sectoren en bedrijven zijn in algemene zin vaak niet als 'duurzaam' aan te merken. Voor de meest CO2-intensieve sectoren eisen we daarom dat bedrijven waarin we investeren een duidelijke strategie hebben om de bedrijfsvoering te vergroenen naar uiteindelijk ‘net zero’ in 2050, in lijn met het Parijs Klimaatakkoord. Door breed te investeren beogen we, naast duurzaamheid, ook acceptabele risico's, acceptabele kosten en een goed rendement. Hiervoor is een goede spreiding van de beleggingen belangrijk.”

Athora (Zwitserleven en Reaal)
Athora stuurt minder aan op de CO2-reductie, maar heeft voor de bedrijven en landen waarin ze beleggen Fundamentele Beleggingsbeginselen opgesteld. Deze beginselen gaan over milieu, mens en maatschappij:

 • Geen systematische betrokkenheid bij ernstige milieuschade;
 • Respecteren van fundamentele mensenrechten;
 • Respecteren van fundamentele arbeidsrechten;
 • Geen betrokkenheid bij controversiële wapens;
 • Respecteren van internationale sancties;
 • Geen systematische betrokkenheid bij fraude, corruptie of belastingontduiking;
 • Geen significante betrokkenheid bij producten en ondernemingen die schade toebrengen aan de volksgezondheid of dierenwelzijn.

Wie scoort het best?
Alle drie de verzekeraars dragen op hun eigen manier hun steentje bij aan een betere wereld. Om te bepalen wie dit het beste doet, wordt Eerlijke Geldwijzer gebruikt. Eerlijke Geldwijzer vergelijkt de negen belangrijkste aanbieders van levensverzekeringen op de Nederlandse markt op een aantal duurzaamheidsthema’s, zoals klimaat, mensenrechten en dierenwelzijn en is een samenwerkingsverband van Amnesty International, Milieudefensie, Oxfam Novib, PAX en World Animal Protection. Hun onderzoek uit 2019 wijst uit dat a.s.r. het best scoort, gevolgd door Athora en daarna NN.

Ons advies
Bent u benieuwd naar de duurzaamheid van uw pensioenproduct? Of heeft u een andere vraag over uw pensioen? Neem dan contact met ons op door een e-mail te sturen naar info@overwater-pensioen.nl.

Meer over Overwater Pensioenen

Ontdek nu ook onze App

Met onze App heeft u in een handomdraai alle belangrijke informatie bij de hand. Meld direct uw schade of plan zelf een afspraak in.

Blijf op de hoogte

Door onze nieuwsbrief houden wij onze bestaande en toekomstige relaties op de hoogte van de ontwikkeling van ons kantoor en ons vakgebied.