Terug

Duurzaam beleggen
en pensioen: Een slimme combinatie

Steeds meer Nederlanders bouwen hun pensioen op in beleggingen. Zoals het er nu naar uitziet, gaan vanaf 2026 de meeste pensioenfondsen hun gegarandeerde pensioenen overdragen naar beleggingen. Logisch dat u verwacht dat er een goed rendement wordt behaald. Daarnaast denken steeds meer mensen na over de impact van deze beleggingen op de wereld.
Duurzaam beleggen is een manier om niet alleen financiële doelen te bereiken, maar ook bij te dragen aan een betere toekomst voor uzelf en anderen. Uiteraard wordt hierbij rekening gehouden met het milieu en klimaat. Maar bij duurzaam beleggen, worden bedrijven en beleggingsprojecten ook geselecteerd op basis van hun sociale beleid en de wijze waarop een bedrijf wordt bestuurd.
Er zijn beleggingsfondsen die daarom hun selectie van aandelen baseren volgens de richtlijnen van de Verenigde Naties op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en corruptie.

Waarom zou ik dan kiezen voor duurzaam beleggen als het om mijn pensioen gaat?

Er zijn meerdere voordelen. Ten eerste kan duurzaam beleggen risico’s   verminderen.
Bedrijven die duurzaam opereren, zijn namelijk vaak beter bestand tegen economische schokken, lopen vooruit op nieuwe regelgeving en hebben in de regel minder kans op reputatieschade.
Bovendien kunnen duurzame beleggingen profiteren van de groeiende vraag naar groene producten en diensten.
Ten tweede kan duurzaam beleggen simpelweg u ook een goed gevoel geven. U weet dat u met uw geld een verschil maakt voor de wereld en de generaties na u. U kunt bijvoorbeeld beleggen in bedrijven die hernieuwbare energie opwekken, sociale ongelijkheid bestrijden, mensenrechten respecteren of innovatieve oplossingen bieden voor maatschappelijke problemen.

Hoe kunt u duurzaam beleggen voor uw pensioen?

Inmiddels zijn alle pensioenverzekeraars er van overtuigd dat duurzaam beleggen een ‘blijvertje’ is en er een groeiende vraag en bewustzijn bij hun klanten is. Of u nu pensioen opbouwt in een collectieve regeling bij uw werkgever of privé pensioen opbouwt met banksparen, alle verzekeraars en banken bieden in dit soort producten “groenfondsen” of “impactfondsen”.
En om dat sprookje meteen de wereld uit te helpen: dat duurzame beleggingsfondsen een lager rendement bieden dan niet groene fondsen, is zéker niet waar. Ook in 2023 bleken een aantal duurzame fondsen met rendementen boven de 20% de normale fondsen te overtreffen.
Pensioenfondsen en verzekeraars geven inmiddels op hun webpagina’s best veel en vaak heldere informatie over hun duurzaamheidsbeleid, hun doelstellingen en de resultaten. Daar is vaak ook terug te vinden of zij de Principles for Responsible Investment (PRI) van de Verenigde Naties volgen.
Dit zijn zes principes die beleggers oproepen om rekening te houden met de impact van hun beleggingsbeslissingen op milieu en klimaat.

En gewoon zelf groen beleggen?

Een andere manier om duurzaam te beleggen voor uw pensioen is om zelf te beleggen in duurzame fondsen of ETF’s. Een ETF is een beleggingsproduct die een mandje van duurzame aandelen of obligaties volgen. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor fondsen of ETF’s die een duurzame index volgen, zoals de MSCI World ESG Leaders Index of de FTSE4Good Index. Of u kunt kiezen voor fondsen of ETF’s die zich richten op een specifiek duurzaam thema, zoals klimaatverandering, circulaire economie of gendergelijkheid.

Green washing?

Nu is duurzaamheid een breed en complex begrip, dat verschillend kan worden geïnterpreteerd en gemeten. Niet alle duurzame beleggingen zijn even duurzaam, en niet alle duurzame beleggers hebben dezelfde prioriteiten. Het is daarom belangrijk om goed te laten onderzoeken wat de duurzaamheidsstrategie en impact van de beleggingen zijn die u kiest.
Tot slot: het is belangrijk om te onthouden dat duurzaam beleggen geen vervanging is voor een goed pensioenplan. U moet nog steeds rekening houden met uw persoonlijke situatie, uw doelstellingen, uw risicobereidheid en uw beleggingshorizon. Duurzaam beleggen is een manier om uw pensioenplan te verrijken, niet om het te vervangen.

Conclusie

Duurzaam beleggen en pensioen zijn een slimme combinatie. Door duurzaam te beleggen, kunt u niet alleen een goed rendement behalen op uw beleggingen, maar ook bijdragen aan een betere toekomst voor uzelf en anderen. Er zijn verschillende manieren om duurzaam te beleggen voor uw pensioen, zoals via een pensioenfonds of -verzekeraar die duurzaam belegt, of via duurzame fondsen of ETF’s. Let wel op de aandachtspunten bij duurzaam beleggen, zoals wat de belegger hier nu eigenlijk mee bedoelt, de beleggingskosten en het rendement van duurzaamheid.

Ontdek nu ook onze App

Met onze App heeft u in een handomdraai alle belangrijke informatie bij de hand. Meld direct uw schade of plan zelf een afspraak in.

Blijf op de hoogte

Door onze nieuwsbrief houden wij onze bestaande en toekomstige relaties op de hoogte van de ontwikkeling van ons kantoor en ons vakgebied.