Terug

De pensioenaanspraken op mijnpensioenoverzicht.nl zijn aangepast

Op mijnpensioenoverzicht.nl vindt u een overzicht van alle pensioen die u bij uw huidige en voormalige werkgevers heeft opgebouwd. Daarnaast krijgt u inzicht in mogelijke mee- en tegenvallers met betrekking tot de pensioenuitkering. Er worden namelijk drie scenario’s met de daarbij behorende indicaties van de pensioenbedragen getoond. De drie scenario’s die worden gebruikt zijn pessimistisch, verwacht en optimistisch.

De getoonde bedragen worden door alle pensioenuitvoerders op dezelfde manier berekend. Dit wordt namelijk gedaan door middel van een voorgeschreven scenarioset van De Nederlandsche Bank (DNB). De DNB heeft per 1 januari 2021 een aanpassing doorgevoerd. Hierdoor zullen de verwachte pensioenen in een beschikbare premieregeling een stuk lager uitvallen. Voor de pensioenen die opgebouwd zijn op basis van een middelloonregeling zal de daling minder sterk zijn.In een beschikbare premieregeling wordt het pensioen opgebouwd op basis van beleggingen. Dit pensioen is terug te vinden onder het kopje “indicatief pensioen” op mijnpensioenoverzicht.nl. Het pensioen dat is opgebouwd op basis van een middelloonregeling zijn gegarandeerde aanspraken. Deze pensioenen zijn terug te vinden onder het kopje “pensioen” op mijnpensioenoverzicht.nl.

Wat betekent de aanpassing voor de hoogte van uw pensioen?
Door het aanpassen van de cijfers wordt er met een lagere rente gerekend. Dit heeft voor de meeste deelnemers van pensioenregelingen invloed op de hoogte van de verwachte pensioenuitkeringen. Bij een beschikbare premieregeling geldt hoe jonger de deelnemer hoe groter het verschil zal zijn. Bij een middelloonregeling gaat het pensioen in het algemeen iets minder hard omlaag. Wat voor invloed de aanpassing van de rente precies voor u heeft, kunt terugvinden in de portal van de verzekeraar en op mijnpensioenoverzicht.nl.

En hoe nu verder?
Nu is het nog meer dan ooit belangrijk om uw pensioensituatie goed in kaart te brengen. Hoeveel pensioen heeft u op pensioendatum en is dit genoeg om het leven te leiden dat u voor ogen heeft? Moet u nog een aanvulling regelen en wat kunt u in uw situatie het beste doen? Het is logisch dat u veel vragen heeft, zeker naar aanleiding van het dalen van de bedragen op mijnpensioenoverzicht.nl.

Wij beantwoorden graag uw vragen en kijken samen met u naar uw pensioensituatie. U kunt contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar: info@overwater-pensioen.nl.

Ontdek nu ook onze App

Met onze App heeft u in een handomdraai alle belangrijke informatie bij de hand. Meld direct uw schade of plan zelf een afspraak in.

Blijf op de hoogte

Door onze nieuwsbrief houden wij onze bestaande en toekomstige relaties op de hoogte van de ontwikkeling van ons kantoor en ons vakgebied.