Terug

MKB verzuim-ontzorgverzekering? Verplichte Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP-ers?

Na de zomervakantie is het ieder jaar weer een uitdaging om permanent actueel te blijven en de balans te houden met de commerciële activiteiten van ons kantoor.

De ontwikkelingen rondom de MKB verzuim-ontzorgverzekering en de komst van de verplichte Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor ZZP- ers zijn twee onderwerpen die ik in het kader van bovengenoemde aspecten graag nader aan u wil toelichten.

De MKB verzuim-ontzorgverzekering

Werkgeversorganisaties en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben afspraken gemaakt over maatregelen die het voor kleine werkgevers makkelijker, duidelijker en goedkoper maken om het loon door te betalen aan werknemers bij ziekte. Daarnaast hebben zij op 20 december 2018 een convenant ondertekend met het Verbond van Verzekeraars (belangvereniging van schade- en levensverzekeraars in Nederland).

De gemaakte afspraken zijn o.a.

  • Per 1 januari 2020 komt er een verzuim-ontzorgverzekering. Deze verzekering biedt dekking voor het financiële risico dat een werkgever loopt, maar helpt ook bij de verplichtingen en taken rond de loondoorbetaling bij ziekte;
  • De overheid biedt een tegemoetkoming aan voor de kosten van loondoorbetaling waar met name kleine werkgevers van kunnen profiteren;
  • Per 1 januari 2021 wordt het medisch advies van de bedrijfsarts bij de toets op re-integratie-inspanningen (RIV-toets) leidend;
  • De minister wil dat het voor kleine werkgevers duidelijker wordt waar UWV hen op beoordeelt bij de re-integratie van werknemers.

Convenant met Verbond van Verzekeraars

Zij hebben uitgangspunten ontwikkeld voor een verzuim-ontzorgverzekering met als ingangsdatum 1 januari 2020. In het convenant zijn minimumeisen opgenomen waaraan een verzekering moet voldoen. Daarnaast is nadrukkelijk opgenomen dat de werkgever formeel verantwoordelijk blij in het kader van de Wet verbetering poortwachter.

De komende maanden zal over de inhoud van de verzuim-ontzorgverzekering hopelijk meer duidelijk worden!

Een ander aspect dat binnen onze dienstverlening van belang zal zijn, is de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor ZZP-ers.

De verplichte AOV voor ZZP-ers is onderdeel van het principeakkoord over pensioenhervormingen en is een wettelijke verzekeringsplicht tegen het arbeidsongeschiktheidsrisico voor zelfstandige ondernemers. Daarmee zijn straks alle ZZP-ers beschermd tegen de gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Deze verzekeringsplicht stuit echter op veel weerstand bij deze groep ondernemers. Er is nog veel onduidelijkheid over bijvoorbeeld de kosten en de verdere invulling van de verplichting. Het kabinet heeft de werknemers-, werkgevers- en zelfstandigen organisaties gevraagd voor de zomer van 2020 te komen met een concreet voorstel voor deze verzekering.

Voor ons als organisatie een mooie uitdaging om onze relaties op de hoogte te houden en te adviseren over deze onderwerpen.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of andere diensten van ons bedrijf dan bent u van harte welkom bij ons op kantoor of mail naar astrid@overwater-assurantie.nl

Ontdek nu ook onze App

Met onze App heeft u in een handomdraai alle belangrijke informatie bij de hand. Meld direct uw schade of plan zelf een afspraak in.

Blijf op de hoogte

Door onze nieuwsbrief houden wij onze bestaande en toekomstige relaties op de hoogte van de ontwikkeling van ons kantoor en ons vakgebied.