Bent u bestuurslid bij een vereniging, stichting of coöperatie? Neem dan even de tijd om deze column te lezen. Met ingang van 1 juli 2021 is namelijk de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking getreden. Sinds de invoering van de WBTR gelden voor alle rechtspersonen dezelfde regels voor bestuur en toezicht.

Doel van invoering nieuwe wet
Het doel van de invoering van de wet is het verbeteren van de kwaliteit van het bestuur en het toezicht binnen verenigingen, stichtingen en coöperaties en het stimuleren van de professionaliteit. Helaas hebben zich in het verleden diverse incidenten voorgedaan die aan de grondslag van deze nieuwe wetgeving liggen. U kunt hierbij denken aan financiële problemen, fraude, zelfverrijking van bestuurders en diefstal.

Hoofdelijke aansprakelijkheid
Met de komst van de nieuwe wetgeving worden er eisen gesteld aan het handelen van bestuurders en toezichthouders en worden er verplichtingen opgelegd. Wanneer er niet wordt voldaan aan deze verplichtingen kan er in sommige gevallen sprake zijn van hoofdelijk aansprakelijkheid. U bent dan als bestuurder niet alleen aansprakelijk voor eigen handelen, maar ook voor het handelen van medebestuurders en toezichthouders. Dit geldt ook wanneer de taken vrijwillig worden uitgevoerd.

Onmiddellijke werking
De WBTR heeft een onmiddellijke werking en bevat voor sommige onderwerpen een overgangsregeling om aan de bestaande praktijk tegemoet te komen. Bijvoorbeeld dat het doorvoeren van wijzigingen pas hoeft te gebeuren bij de eerstvolgende statutenwijziging, waarbij het is aan te bevelen om dit wel zo snel mogelijk te doen.

Heeft u al actie ondernomen als bestuur? Een stappenplan kan u hierbij helpen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website https://wbtr.nl.

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
Het lijkt zo vanzelfsprekend om de gemaakte afspraken goed vast te leggen in bijvoorbeeld de statuten. Echter, blijkt in de praktijk dat met name de kleinere verenigingen, stichtingen en coöperaties hierin tekort zijn geschoten. Met de nieuwe wetgeving worden nu ook de kleinere verenigingen, stichtingen en coöperaties verplicht om het beleid (opnieuw) te bespreken en vast te leggen.

Voor veel verenigingen, stichtingen en coöperaties is naar onze mening een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering geen overbodige luxe. Hiermee kan voor een relatief geringe premie het privé vermogen van bestuurders en toezichthouders worden afgeschermd. Wanneer een bestuurder of toezichthouder (hoofdelijk) aansprakelijk wordt gesteld, wordt door de verzekeraar het verweer gevoerd.

Vragen of interesse?
Wanneer u meer wilt weten over de mogelijkheden van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering neem dan contact met ons op. U kunt ons bereiken op 0186-820000 of stuur een e-mail naar astrid@overwater-assurantie.nl.

 

Ontdek nu ook onze App

Met onze App heeft u in een handomdraai alle belangrijke informatie bij de hand. Meld direct uw schade of plan zelf een afspraak in.

Blijf op de hoogte

Door onze nieuwsbrief houden wij onze bestaande en toekomstige relaties op de hoogte van de ontwikkeling van ons kantoor en ons vakgebied.