April doet wat hij wil is een bekend spreekwoord. Dit jaar betekent dit dat de zon zich veel laat zien en er weinig regen valt. Dit laat maar weer eens zien dat het klimaat aan het veranderen is en de weersinvloeden steeds extremer worden. U kunt zich verzekeren tegen het financiële verlies dat kan ontstaan door schade aan uw gewassen als gevolg van natuurrampen en/of ongunstige weersomstandigheden. Deze verzekering biedt u financiële zekerheid bij een grote schade door regen, droogte, (nacht)vorst, sneeuw, ijzel, storm, hagel en brand door blikseminslag.

Regenval
De verzekering biedt dekking voor schade aan gewassen ten gevolge van extreme regenval. De verzekeraar keert uit wanneer het door u gekozen neerslagcriterium wordt overschreden en wanneer de schadedrempel wordt overschreden. Deze schadedrempel is te vergelijken met het eigen risico. De hoogte hiervan wordt bepaald aan de hand van het door u gekozen percentage.

Droogte
In de Hoeksche Waard is de kans op schade inzake de gewassen kleiner dan in andere delen van het land door de mogelijkheden om te blijven beregen. Om onder deze dekking voor een schadevergoeding in aanmerking te komen dient te worden voldaan aan de volgende twee voorwaarden. Ten eerste moet het droogtetekort zijn overschreden. Ten tweede geldt dat de gekozen schadedrempel moet worden overschreden. De maximale uitkering is 50% van de verzekerde som.

Subsidie
Voor de premie die u betaalt voor deze verzekering kunt u in 2020 subsidie krijgen van de overheid. Hiervoor moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Klik hier voor een overzicht van de voorwaarden waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor subsidie. U heeft tot uiterlijk 15 mei 2020 om de subsidie aan te vragen. Daarnaast heeft het kabinet besloten dat er assurantiebelasting wordt verrekend over de premie. Wilt u meer informatie ontvangen of heeft u vragen over dit product? Neemt u dan contact op met onze specialist John Ruizeveld.

Ontdek nu ook onze App

Met onze App heeft u in een handomdraai alle belangrijke informatie bij de hand. Meld direct uw schade of plan zelf een afspraak in.

Blijf op de hoogte

Door onze nieuwsbrief houden wij onze bestaande en toekomstige relaties op de hoogte van de ontwikkeling van ons kantoor en ons vakgebied.