Actie voorwaarden

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de naamsbekendheid actie, hierna: Actie, die georganiseerd wordt door Overwater Verzekeringen, Pensioenen en Hypotheken, kantoorhoudende aan de Wilhelminastraat 6, 3271 BZ, Mijnsheerenland, hierna: Overwater.

Deze Actie geldt voor de periode van 1 april tot en met 1 augustus 2021.

De Actie bestaat uit het volgende: Bedrijven ontvangen via de post een brochure en een direct mailing waarna ze telefonisch worden benaderd voor het maken van een afspraak. Bij de afspraak wordt een glazen dopper cadeau gedaan.

Deelname aan deze Actie is voorbehouden aan de contactpersonen van de aangeschreven bedrijven.

Overwater behoudt zich het recht voor om de actievoorwaarden tussentijds aan te passen of te wijzigen.

Aansprakelijkheid
Overwater noch enige door haar ingeschakelde (hulp)persoon en/of onderneming zijn aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met deelname aan de actie.

Privacy
Wij verwerken de persoonsgegevens volgens onze privacyverklaring op www.overwater-advies.nl/privacy.